8 Kasım 2010 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 27753

YÖNETMELİK

Batman Üniversitesinden:

BATMAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 21/7/2009 tarihli ve 27295 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Batman Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 15 inci maddesinin ikinci fıkrasının birinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

              “Lisansüstü programlara başvurularda; ulusal veya uluslararası geçerliliği olan ve YÖK tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavına girmiş olmak, yabancı dil belgesini ibraz edemeyenlerin ise yabancı dil puanı sıfır (0) olarak kabul edilmek kaydıyla, adaylarda aşağıdaki şartlar aranır:”

             MADDE 2 – Bu Yönetmelik 21/9/2010 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Batman Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

21/7/2009

27295