8 Kasm 2010 PAZARTES

Resm Gazete

Say : 27753

YNETMELK

Sosyal Hizmetler ve ocuk Esirgeme Kurumu Genel Mdrlnden:

KORUMA BAKIM VE REHABLTASYON MERKEZLER YNETMELNDE
DE
KLK YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 4/9/2009 tarihli ve 27339 sayl Resm Gazetede yaymlanan Koruma Bakm ve Rehabilitasyon Merkezleri Ynetmeliinin ad aadaki ekilde deitirilmitir.

Koruma Bakm ve Rehabilitasyon Merkezleri ile Bakm ve Sosyal Rehabilitasyon Merkezleri Ynetmelii

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 1 inci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac, sua srklenen veya ceza infaz kurumundan salverilen ocuklar ile duygusal, cinsel ve/veya fiziksel istismara uram ve sosyal rehabilitasyona ihtiya duyduu tespit edilen ocuklardan haklarnda bakm tedbiri/korunma karar verilen ocuklarn rehabilitasyonu amacyla oluturulacak koruma bakm ve rehabilitasyon merkezleri ile bakm ve sosyal rehabilitasyon merkezlerinin; almas, hizmet standard, ilgili kii ve kurumlar arasnda egdm ve hizmetin etkin ve verimli yrtlmesine ilikin usul ve esaslar belirlemektir.

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 2 nci maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) Bu Ynetmelik, sua srklenen veya ceza infaz kurumundan salverilen ocuklar ile duygusal, cinsel ve/veya fiziksel istismara uram ve sosyal rehabilitasyona ihtiya duyduu tespit edilen ocuklardan haklarnda bakm tedbiri/korunma karar verilen ocuklarn; temel gereksinimlerini karlamak, fiziksel, duygusal, psikolojik ve sosyal ihtiyalarn belirleyerek gerekli mdahaleleri gerekletirmek, aile ve yakn evrelerine dnmelerini veya bir sonraki sosyal hizmet modeline hazr hle gelmelerini salamak amacyla oluturulan ve/veya ibirlii protokol ile iletilen koruma bakm ve rehabilitasyon merkezleri ile bakm ve sosyal rehabilitasyon merkezlerinin, kurulu, tekilat ve ileyii ile ilgili i ve ilemleri kapsar.

MADDE 4 Ayn Ynetmeliin 3 nc maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayl Sosyal Hizmetler ve ocuk Esirgeme Kurumu Kanununun 3 nc maddesinin birinci fkrasnn (f) bendinin (13) ve (14) numaral alt bentleri, 4 nc maddesinin birinci fkrasnn (a) bendi, 9 uncu maddesinin birinci fkrasnn (j) bendi ile 3/7/2005 tarihli ve 5395 sayl ocuk Koruma Kanununun 10 uncu maddesi, 42 nci maddesinin birinci fkras ve 45 inci maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

MADDE 5 Ayn Ynetmeliin 4 nc maddesinin birinci fkrasnn (j) bendi aadaki ekilde deitirilmi ve ayn fkraya aadaki bent eklenmitir.

j) Merkez: Koruma bakm ve rehabilitasyon merkezleri ile bakm ve sosyal rehabilitasyon merkezlerini,

) Bakm ve Sosyal Rehabilitasyon Merkezi: Duygusal, cinsel ve/veya fiziksel istismara uram ocuklarn olumsuz yaam deneyimlerinden kaynaklanan travma ve/veya davran bozukluklarn gidermek amacyla rehabilitasyon sreci tamamlanncaya kadar geici sre bakm ve korunmalarnn saland, bu sre ierisinde aile, yakn evre ve toplum ile ilikilerinin dzenlenmesine ynelik almalarn yrtld, 7-18 ya kz ve erkek ocuklara ynelik ayr ayr yaplandrlan yatl sosyal hizmet kuruluunu,

MADDE 6 Ayn Ynetmeliin 5 inci maddesinin birinci fkrasnn (d) bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

d) Mahkemece verilen aksi ynde bir karar bulunmadka, ocuun aile ile balarnn srdrlmesi ve glendirilmesine, ocuun en ksa zamanda aileye dndrlmesine azami aba gsterilir.

MADDE 7 Ayn Ynetmeliin 6 nc maddesinin birinci fkrasnn birinci cmlesi ile ayn fkrann (a) bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

Merkez, ocuklarn youn olduu veya rehabilitasyonlarnn salanabilmesi iin ncelikle ocuk ve ergen psikiyatrisi blmlerinin bulunduu illerde, bte imknlar erevesinde Genel Mdrln onay ile hizmete alr.

a) Merkezde, ocuklarn geli nedenleri, geliim zellikleri, yalar ve cinsiyetleri dikkate alnarak farkl birimlerde 7-18 ya aralnda farkl gruplandrmalar yaplabilir. Merkezin kapasitesinin birden fazla hizmet grubu iin altm kiilik kapasiteyi amamas esastr.

MADDE 8 Ayn Ynetmeliin 28 inci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 28 (1) Merkezde yirmi drt saat esasna gre hizmetler yrtlr. Mesai ve nbet hizmetleri buna gre belirlenir.

(2) Merkezlerde, mill ve dini bayramlarda, dier tatil gnlerinde ve mesai saatleri dndaki zamanlarda hizmetin srekliliini salamak amacyla nbet hizmeti yrtlr.

(3) Nbet hizmetlerinde yurt ynetim memurunun mesai yapmas esastr.

(4) Merkezin yurt ynetim memuru kadrosunda yeterli personel bulunmamas hlinde bir personel nbeti amir olarak grevlendirilir. Grevlendirilen nbetinin alma esaslar kurulu mdrlnce dzenlenip, il mdrlnn teklifi, Valilik makamnn onayndan sonra uygulanr.

(5) Nbet hizmetlerine ilikin dier hususlar Genel Mdrln mevzuat ve talimatlarna uygun olarak yrtlr.

MADDE 9 Ayn Ynetmeliin eki Ek-1, Ek-2 ve Ek-3n balklar aadaki ekilde deitirilmitir.

Merkezden Yararlanan 7-12 Ya ocuklar in Yllk Giyim-Kuam stihkaklar

Merkezden Yararlanan 13-18 Ya Kz ocuklar in Yllk Giyim-Kuam stihkaklar

Merkezden Yararlanan 13-18 Ya Erkek ocuklar in Yllk Giyim-Kuam stihkaklar

MADDE 10 Maliye Bakanl ve Saytayn gr alnarak hazrlanan bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 11 Bu Ynetmelik hkmlerini Sosyal Hizmetler ve ocuk Esirgeme Kurumu Genel Mdr yrtr.

 

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

4/9/2009

27339