8 Kasım 2010 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 27753

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

           BAŞBAKANLIK                                                                                                                    5 Kasım 2010

  B.02.0.PPG.0.12-305-11946

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Görüşmelerde bulunmak üzere; 8 Kasım 2010 tarihinde Moğolistan’a gidecek olan Milli Savunma Bakanı M. Vecdi GÖNÜL’ün dönüşüne kadar Milli Savunma Bakanlığına, Adalet Bakanı Sadullah ERGİN’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                            Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                           Başbakan

—————

                         T.C.

       CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                          5 Kasım 2010

      B.01.0.KKB.01-06-390-725

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 5/11/2010 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-11946 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere, 8 Kasım 2010 tarihinde Moğolistan’a gidecek olan Milli Savunma Bakanı M. Vecdi GÖNÜL’ün dönüşüne kadar Milli Savunma Bakanlığına, Adalet Bakanı Sadullah ERGİN’in vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                                                                      Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI