8 Kasım 2010 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 27753

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

           BAŞBAKANLIK                                                                                                                    5 Kasım 2010

  B.02.0.PPG.0.12-305-11945

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Görüşmelerde bulunmak üzere; 8 Kasım 2010 tarihinde Polonya’ya gidecek olan Devlet Bakanı Mehmet Zafer ÇAĞLAYAN’ın dönüşüne kadar Devlet Bakanlığına, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul GÜNAY’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                            Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                           Başbakan

—————

                         T.C.

       CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                          5 Kasım 2010

      B.01.0.KKB.01-06-389-724

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 5/11/2010 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-11945 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere, 8 Kasım 2010 tarihinde Polonya’ya gidecek olan Devlet Bakanı Mehmet Zafer ÇAĞLAYAN’ın dönüşüne kadar Devlet Bakanlığına, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul GÜNAY’ın vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                                                                      Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI