6 Kasım 2010 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 27751

ATAMA KARARLARI

             Devlet Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2010/716

             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu +3600 ek göstergeli,

             Uşak İl Müftülüğüne, Kastamonu İl Müftüsü Fuat ALTINDAŞ'ın, Kastamonu İl Müftülüğüne, Muş İl Müftüsü Dursun Ali ŞEKER'in atanmaları,

             657 sayılı Kanunun değişik 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi uyarınca uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Devlet Bakanı yürütür.

5/11/2010

                                                                                                                                                      Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                Faruk ÇELİK

                  Başbakan                                            Devlet Bakanı

—— • ——

             Devlet Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2010/717

             1  –  Balıkesir İl Müftüsü Necdet ÇETİN'in başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması,

             Bu suretle boşalacak olan 1 inci derece kadrolu +3600 ek göstergeli,

             Balıkesir İl Müftülüğüne, Artvin İl Müftüsü Turgut AÇARİ'nin atanması,

             657 sayılı Kanunun değişik 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi uyarınca uygun görülmüştür.

             2  –  Bu Kararı Devlet Bakanı yürütür.

5/11/2010

                                                                                                                                                      Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                Faruk ÇELİK

                  Başbakan                                            Devlet Bakanı

—— • ——

             Devlet Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2010/718

             1  –  Açık bulunan 1 inci derece kadrolu +3600 ek göstergeli,

             Karabük İl Müftülüğüne, Bitlis İl Müftüsü Halil BEKTAŞ'ın,

             Bitlis İl Müftülüğüne, Gaziantep İl Müftü Yardımcısı İmran KILIÇ'ın atanmaları,

             657 sayılı Kanunun değişik 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi uyarınca uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Devlet Bakanı yürütür.

5/11/2010

                                                                                                                                                      Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                Faruk ÇELİK

                  Başbakan                                            Devlet Bakanı

—— • ——

             Devlet Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2010/719

             1 –  Açık bulunan 1 inci derece kadrolu +3600 ek göstergeli,

             Ağrı İl Müftülüğüne, İstanbul Ümraniye İlçesi Müftüsü İzani TURAN'ın, atanması,

             657 sayılı Kanunun değişik 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi uyarınca uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Devlet Bakanı yürütür.

5/11/2010

                                                                                                                                                      Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                Faruk ÇELİK

                  Başbakan                                            Devlet Bakanı

—— • ——

             İçişleri Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2010/720

             1  –  Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Mülkiye Başmüfettişliklerine,

             Mülkiye Müfettişleri, Mahmut Hulusi ALTUNEL, Abdulmuttalip AKDEMİR, Ahmet AVŞAR ve Osman AHSEN'in atanmaları, 657 sayılı Kanunun 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2  –  Bu Kararı İçişleri Bakanı yürütür.

5/11/2010

                                                                                                                                                      Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                Beşir ATALAY

                  Başbakan                                            İçişleri Bakanı

—— • ——

             Maliye Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2010/729

             1  –  Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli;

             – Bingöl Defterdarlığına aynı yer Defterdar Yardımcısı İhsan MİNTAŞ'ın,

             – Hakkari Defterdarlığına aynı yer Defterdar Yardımcısı Mehmet YAZAR'ın,

             – Iğdır Defterdarlığına aynı yer Defterdar Yardımcısı Mehmet DURUSOY'un,

             atanmaları, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2  –  Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür.

5/11/2010

                                                                                                                                                      Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                             Mehmet ŞİMŞEK

                  Başbakan                                            Maliye Bakanı

—— • ——

             Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2010/732

             1  –  Bitlis İl Müdürü Yusuf  YILDIRIM'ın başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2  –  Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

5/11/2010

                                                                                                                                                      Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                          Mehmet Mehdi EKER

                  Başbakan                                   Tarım ve Köyişleri Bakanı

—— • ——

             Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2010/733

             1  –  Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bursa İl Müdürlüğüne, Iğdır İl Müdürü Kasım PİRAL'ın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2  – Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

5/11/2010

                                                                                                                                                      Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                          Mehmet Mehdi EKER

                  Başbakan                                   Tarım ve Köyişleri Bakanı

—— • ——

             Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2010/734

             1  –  Çorum İl Müdürü Abdulbaki ŞAHİN'in başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2  –  Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

5/11/2010

                                                                                                                                                      Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                          Mehmet Mehdi EKER

                  Başbakan                                   Tarım ve Köyişleri Bakanı

—— • ——

             Kültür ve Turizm Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2010/737

             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Bayburt İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne, Yozgat İl Kültür ve Turizm Müdürü Bahri AKBULUT'un atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2  –  Bu Kararı Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

5/11/2010

                                                                                                                                                      Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                             Ertuğrul GÜNAY

                  Başbakan                                    Kültür ve Turizm Bakanı

—— • ——

             Çevre ve Orman Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2010/738

             1  –  Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Çevre Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığına, Dr. Mustafa ŞAHİN'in atanması, 657 sayılı Kanun'un 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanun'un 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2  –  Bu Kararı Çevre ve Orman Bakanı yürütür.

5/11/2010

                                                                                                                                                      Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                              Veysel EROĞLU

                  Başbakan                                     Çevre ve Orman Bakanı

—— • ——

             Çevre ve Orman Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2010/739

             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine, Ali Mennan MENNANOĞULLARI'nın atanması, 657 sayılı Kanun'un 59 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanun'un 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2  –  Bu Kararı Çevre ve Orman Bakanı yürütür.

5/11/2010

                                                                                                                                                      Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                              Veysel EROĞLU

                  Başbakan                                     Çevre ve Orman Bakanı

—— • ——

             Çevre ve Orman Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2010/740

             1  –  Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine, Reyhan AKARSU'nun atanması, 657 sayılı Kanun'un 59 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanun'un 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2  –  Bu Kararı Çevre ve Orman Bakanı yürütür.

5/11/2010

                                                                                                                                                      Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                              Veysel EROĞLU

                  Başbakan                                     Çevre ve Orman Bakanı