5 Kasım 2010 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27750

ANA STATÜ

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANA STATÜSÜNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR ANA STATÜ

             MADDE 1 – 9/11/2009 tarihli ve 27401 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Ana Statüsünün ekinde yer alan çizelgenin İşletmeler başlığı altındaki “5) Kestelek Bor İşletmesi” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

             MADDE 2 – Bu Ana Statü yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Ana Statü hükümlerini Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürü yürütür.

 

Ana Statü’nün Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

9/11/2009

27401