4 Kasım 2010 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 27749

TEBLİĞ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

             Karar Tarihi     :  26/10/2010

             Karar No           :  2010/86

             İşyeri                  :  İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği işyerleri

             Tespiti İsteyen  :  T.Yol-İş Sendikası-Koop-İş Sendikası

             İnceleme            :  Bakanlığımızca yapılan incelemede; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6 ncı maddesinde sayılan görev, yetki ve sorumlulukları çerçevesinde, Çankırı, Sakarya, Osmaniye, Denizli, Aksaray, Kırıkkale, Sivas, Çorum, Bartın, Karabük, Karaman, Yalova, Kilis, Hatay, Burdur, Uşak, Ankara, Kastamonu, İzmir, Gümüşhane ve Artvin İl Özel İdaresi Genel Sekreterliklerince yapılan asıl işin yol, su ve kanal yapımı ile bunların bakım ve onarımı işleri olduğu, adı geçen Genel Sekreterliklerce yapılan diğer işlerin ise asıl işe yardımcı işler niteliğinde olması nedeniyle “İşkolları Tüzüğü” nün 15 sıra numaralı “İnşaat” işkolunda yer aldıkları tespit edilmiştir.

             Karar: Yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 4 üncü maddesi gereğince karar verilmiştir.