4 Kasım 2010 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 27749

TEBLİĞ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

             Karar Tarihi     :  26/10/2010

             Karar No           :  2010/84

             İşyeri                  :  Ordu İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği

                                            Durugöl Mah. Atatürk Bulvarı No: 191

                                            ORDU

             Tespiti İsteyen  :  Belediye-İş Sendikası – T.Yol-İş Sendikası- Koop-İş

                                            Sendikası

             İnceleme            :  Ordu İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinde Bakanlığımızca yapılan incelemede; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6 ncı maddesinde sayılan görev, yetki ve sorumlulukları çerçevesinde, Ordu İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği bünyesinde, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü, İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü, Encümen Müdürlüğü, Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Plan ve Proje Müdürlüğü, Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Yazı İşleri Müdürlüğü, Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ve 18 İlçe Özel İdare Müdürlüğü ile ayrıca, İl Özel İdaresine ait Konkasör ve Bakımevlerinde yapılan asıl işin yol, su ve kanal yapımı ile bunların bakım ve onarımı işleri olduğu, Genel Sekreterlikçe yapılan diğer işlerin ise asıl işe yardımcı işler niteliğinde olması nedeniyle, Genel Sekreterlik tarafından yapılan işlerin “İşkolları Tüzüğü” nün 15 sıra numaralı “İnşaat” işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir.

             Karar: Ordu İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinde yapılan işlerin niteliği itibariyle “İşkolları Tüzüğü”nün 15 sıra numaralı “İnşaat” işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 4 üncü maddesi gereğince karar verilmiştir.