4 Kasım 2010 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 27749

TEBLİĞ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

             Karar Tarihi     :  26/10/2010

             Karar No           :  2010/83

             İşyeri                  :  Van İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği

                                            İpekyolu Üzeri Migros Yanı VAN

             Tespiti İsteyen  :  Van İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği – T.Yol-İş Sendikası

             İnceleme            :  Van İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinde Bakanlığımızca yapılan incelemede; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6 ncı maddesinde sayılan görev, yetki ve sorumlulukları çerçevesinde, Van İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği bünyesinde, Bilgi İşlem Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, Yazı İşleri Müdürlüğü, Encümen Müdürlüğü ve Strateji Geliştirme Müdürlüğünün İpek Yolu Üzeri Migros Yanı A Kampusu VAN adresinde, Hukuk Müşavirliği, Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü, İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü, İşletme Müdürlüğü, Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü, Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünün ise B Kampusu Edremit Yolu Üzeri VAN adresinde faaliyet gösterdiği, işyerlerinde yapılan asıl işin köy yollarının yapımı, bakımı, onarımı ile karla mücadele, köylerin içme suyu tesislerinin ve kanalizasyon işlerinin yapımı, köylerde imar çalışmaları, yapılaşma ve çevre düzenlemesi işlerinin olduğu, büro işlerinin ise asıl işe yardımcı işler niteliğinde olması nedeniyle, Genel Sekreterlik tarafından yapılan işlerin “İşkolları Tüzüğü” nün 15 sıra numaralı “İnşaat” işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir.

             Karar: Van İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği işyerlerinde yapılan işlerin niteliği itibariyle “İşkolları Tüzüğü”nün 15 sıra numaralı “İnşaat” işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 4 üncü maddesi gereğince karar verilmiştir.