4 Kasım 2010 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 27749

TEBLİĞ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

             Karar Tarihi     :  26/10/2010

             Karar No           :  2010/82

             İşyeri                  :  Adıyaman İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği

                                           Atatürk Bulvarı İl Özel İdare Müdürlüğü

                                            ADIYAMAN

             Tespiti İsteyen  : Adıyaman İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği

                                            T.Yol-İş Sendikası

             İnceleme            : Adıyaman İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinde Bakanlığımızca yapılan incelemede; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6 ncı maddesinde belirtilen görev ve sorumlulukları çerçevesinde imar, yol, su, kanalizasyon ve inşaat işleri yapılan işyerinde yapılan işlerin “İşkolları Tüzüğü” nün 15 sıra numaralı “İnşaat” işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir.

             Karar: Adıyaman İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinde yapılan işlerin niteliği itibariyle “İşkolları Tüzüğü”nün 15 sıra numaralı “İnşaat” işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 4 üncü maddesi gereğince karar verilmiştir.