4 Kasım 2010 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 27749

TEBLİĞ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

             Karar Tarihi     :  27/10/2010

             Karar No           :  2010/89

             İşyeri                  :  Boyabat Elektrik Üretim ve Tic. A.Ş.

                                            Cumhuriyet Cad. Gürsel Plaza No:23/3

                                            Beykoz/İSTANBUL (Merkez)

             Tespiti İsteyen :  Tes-İş Sendikası

             İnceleme            :  Boyabat Elektrik Üretim ve Tic. A.Ş.’de Bakanlığımızca yapılan incelemede; şirketin Cumhuriyet Cad. Gürsel Plaza No: 23/3 Beykoz/İSTANBUL adresinde Genel Müdürlük, Çiftlik Mah. Lise Cad. Huzur Apt. No:42 SAMSUN, Cinnah Cad. Ahenk Sok. 5/3 Çankaya/ANKARA adreslerinde işverenliğe ait irtibat bürolarının bulunduğu, Boyabat Barajı HES inşaatı Durağan/SİNOP adresinde bulunan işyerinin baraj ve HES İnşaatı olduğu, DSİ’den Yap İşlet Devret Yöntemi ile 49 yıllığına devraldığı ve çalışanlarının bir bütün olarak baraj İnşaatının kontrolü işinde görevli olduğu ve işyerlerinde yapılan işlerin “İşkolları Tüzüğü” nün 16 sıra numaralı “Enerji” işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir.

             Karar: Boyabat Elektrik Üretim ve Tic. A.Ş. ve bağlı işyerlerinde yapılan işlerin niteliği itibariyle “İşkolları Tüzüğü”nün 16 sıra numaralı “Enerji” işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 4 üncü maddesi gereğince karar verilmiştir.