4 Kasım 2010 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 27749

TEBLİĞ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

             Karar Tarihi     :  26/10/2010

             Karar No           :  2010/88

             İşyeri                  :  İstanbul İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği

                                            Hırka-i Şerif Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı No:63

                                            Fatih/İSTANBUL (merkez)

             Tespiti İsteyen  :  T.Yol-İş Sendikası- Koop-İş Sendikası

             İnceleme            :  İstanbul İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinde Bakanlığımızca yapılan incelemede; 5286 sayılı Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Kaldırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun ek 2 nci maddesine göre, Kanunda belirtilen hizmetlerin, İstanbul ve Kocaeli illeri dışında İl Özel İdarelerince yerine getirileceğinin hüküm altına alınması, adı geçen kanunla kaldırılan Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı Köy Hizmetleri İl Müdürlüğünden işverenliğe devredilen işçi olmadığı, daha önce geçici işçi kadrosunda çalışırken 5620 sayılı Kanunla daimi işçi kadrosuna geçirilen işçilerden merkez işyerinde çalışanların ağırlıklı olarak büro ve diğer hizmetlerde çalıştığı ve yapılan işlerin “İşkolları Tüzüğü”nün 17 sıra numaralı “Ticaret, Büro, Eğitim ve Güzel Sanatlar” işkolunda,

             İşverenliğe ait Beykoz Fidanlığı işyerinde yapılmakta olan fidan yetiştirme geliştirme ve piyasaya verme işlerinin “İşkolları Tüzüğü”nün 01 sıra numaralı “Tarım ve Ormancılık, Avcılık ve Balıkçılık” işkolunda,

             yer aldıkları tespit edilmiştir.

             Karar: Yapılan bu tespitlerin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 4 üncü maddesi gereğince karar verilmiştir.