4 Kasım 2010 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 27749

TEBLİĞ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

             Karar Tarihi     :  26/10/2010

             Karar No           :  2010/87

             İşyeri                  :  Kocaeli İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği

                                            Kadıköy Mah. Turan Güneş Cad. No: 98

                                            KOCAELİ

             Tespiti İsteyen  :  T.Yol-İş Sendikası-Koop-İş Sendikası

             İnceleme            :  Kocaeli İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinde Bakanlığımızca yapılan incelemede; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6 ncı maddesinde görev, yetki ve sorumlulukları belirtilen Genel Sekreterliğin, 5286 sayılı Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Kaldırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun ek 2 nci maddesine göre, Kanunda belirtilen hizmetlerin, İstanbul ve Kocaeli illeri dışında İl Özel İdarelerince yerine getirileceğinin hüküm altına alınması ve adı geçen Genel Sekreterlikte çalışanlar tarafından yapılan işlerin değerlendirilmesi neticesinde, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği işyerinde yapılan işlerin niteliği itibariyle “İşkolları Tüzüğü” nün 17 sıra numaralı “Ticaret, Büro, Eğitim ve Güzel Sanatlar” işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir.

             Karar: Kocaeli İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinde yapılan işlerin niteliği itibariyle “İşkolları Tüzüğü”nün 17 sıra numaralı “Ticaret, Büro, Eğitim ve Güzel Sanatlar” işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 4 üncü maddesi gereğince karar verilmiştir.