31 Ekim 2010 Tarihli ve 27745 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

 

Å

ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Devlet Bakanı Faruk Nafız ÖZAK’a, Adalet Bakanı Sadullah ERGİN’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

YÖNETMELİK

—  İç Sularda Çalışan Gemi ve İç Su Araçları Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2010/81)

—  Teknik Servislerin Görevlendirilmesi Usul ve Esaslarına Dair Tebliğ (No: SGM 2010/12)

—  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2010/27)

—  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2010/28)

 

 

İLANLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

— T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri