30 Ekim 2010 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 27744

ATAMA KARARLARI

             Millî Savunma Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2010/697

             1 – Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyesi Tümgeneral Orhan AKBAŞ’ın bu görevinden alınması,

             Bu suretle boşalacak olan Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine, Tuğgeneral Tacettin COŞKUN’un atanması,

             233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ve 8’inci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu kararı Millî Savunma Bakanı yürütür.

                                                                      29/10/2010

                                                                                                                                                      Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                                      M. Vecdi GÖNÜL

                  Başbakan                                                                Millî Savunma Bakanı

—— • ——

             Dışişleri Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2010/721

             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Müsteşar Yardımcılığına;

             - İkili Siyasi İşler Genel Müdürü, Büyükelçi Mehmet Fatih CEYLAN’ın

             atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu kararı Dışişleri Bakanı yürütür.

                                                                      29/10/2010

                                                                                                                                                      Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                                   Ahmet DAVUTOĞLU

                  Başbakan                                                                     Dışişleri Bakanı

—— • ——

             Dışişleri Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2010/722

             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Bakanlık Müşavirliğine;

             - Büyükelçi Umur APAYDIN’ın,

             atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu kararı Dışişleri Bakanı yürütür.

                                                                      29/10/2010

                                                                                                                                                      Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                                   Ahmet DAVUTOĞLU

                  Başbakan                                                                     Dışişleri Bakanı

—— • ——

             Dışişleri Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2010/723

             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Teftiş Kurulu Üyeliğine, Büyükelçi Haldun OTMAN’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu kararı Dışişleri Bakanı yürütür.

                                                                      29/10/2010

                                                                                                                                                          Abdullah GÜL

                                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                                   Ahmet DAVUTOĞLU

                  Başbakan                                                                     Dışişleri Bakanı

—— • ——

             Maliye Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2010/699

             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Baş Hesap Uzmanlıklarına Hesap Uzmanları Ali BEYLİK, Kahraman ÇENGELER, Recep KAYA, Berrak ATİLA, Bilgi GÜLMEZ AĞINGİL, Noyan Alper ÜNAL ve Bora TOPALOĞLU’nun atanmaları 657 sayılı Kanunun 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu kararı Maliye Bakanı yürütür.

                                                                      29/10/2010

                                                                                                                                                          Abdullah GÜL

                                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                                           Mehmet ŞİMŞEK

                  Başbakan                                                                          Maliye Bakanı

—— • ——

             Bayındırlık ve İskan Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2010/700

             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine, Tapu ve Kadastro Genel Müdür Yardımcısı Nihat ŞAHİN’in,

             Bu suretle boşalan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Tapu ve Kadastro Genel Müdür Yardımcılığına Gökhan KANAL’ın,

             atanmaları, 657 sayılı Kanunun değişik 59, 68/B, 74, 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu kararı Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür.

                                                                      29/10/2010

                                                                                                                                                          Abdullah GÜL

                                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                                        Mustafa DEMİR

                  Başbakan                                                           Bayındırlık ve İskan Bakanı

—— • ——

             Bayındırlık ve İskan Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2010/731

             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine, Tapu ve Kadastro Genel Müdür Yardımcısı Şinasi BAYRAKTAR’ın atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 59 ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu kararı Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür.

                                                                      29/10/2010

                                                                                                                                                          Abdullah GÜL

                                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                                Mustafa DEMİR

                  Başbakan                                                   Bayındırlık ve İskan Bakanı

—— • ——

             Ulaştırma Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2010/701

             1 – Denizcilik Müsteşarlığında; açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Müfettişliğe Türk Telekomünikasyon A.Ş. Genel Müdürlüğü Müfettişi Mehmet ÜNSAL’ın atanması,

             657 sayılı Kanunun 68/B ve 74 üncü maddeleri ile 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesi ve 491 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 23 üncü maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Ulaştırma Bakanı yürütür.

                                                                      29/10/2010

                                                                                                                                                          Abdullah GÜL

                                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                                       Binali YILDIRIM

                  Başbakan                                                                    Ulaştırma Bakanı

—— • ——

             Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2010/702

             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Başmüfettişliklere, Müfettiş Oğuzhan ALKOÇOĞLU, Recep SEMİZ, Abdilkadir SARITAŞ ve Aylin ÖZPOLAT’ın atanmaları, 657 sayılı Kanunun 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

                                                                      29/10/2010

                                                                                                                                                          Abdullah GÜL

                                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                                    Mehmet Mehdi EKER

                  Başbakan                                                            Tarım ve Köyişleri Bakanı

—— • ——

             Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2010/703

             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Sakarya İl Müdürlüğüne, Şanlıurfa İl Müdürü Abdullah KESKİN’in atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

                                                                      29/10/2010

                                                                                                                                                          Abdullah GÜL

                                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                                    Mehmet Mehdi EKER

                  Başbakan                                                            Tarım ve Köyişleri Bakanı

—— • ——

             Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2010/704

             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Şanlıurfa İl Müdürlüğüne, Remzi ÇUBUK’un atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

                                                                      29/10/2010

                                                                                                                                                          Abdullah GÜL

                                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                                    Mehmet Mehdi EKER

                  Başbakan                                                            Tarım ve Köyişleri Bakanı

—— • ——

             Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2010/735

             1 – Sanayi Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Abdullah ALTINSOY’un başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

                                                                      29/10/2010

                                                                                                                                                          Abdullah GÜL

                                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                                         Nihat ERGÜN

                  Başbakan                                                              Sanayi ve Ticaret Bakanı

—— • ——

             Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2010/705

             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Maden İşleri Genel Müdür Yardımcılığına Ali ŞAHİN’in atanması,

             657 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

                                                                      29/10/2010

                                                                                                                                                          Abdullah GÜL

                                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                                         Taner YILDIZ

                  Başbakan                                                       Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

—— • ——

             Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2010/736

             1 – Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine, Yusuf YAZAR’ın görev süresini tamamlaması nedeniyle yeniden atanması,

             233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ve 8 inci maddeleri ile 2477 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

                                                                      29/10/2010

                                                                                                                                                          Abdullah GÜL

                                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                                     Taner YILDIZ

                  Başbakan                                                   Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı