1 Ekim 2010 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27716

YÖNETMELİK

İçişleri Bakanlığından:

İL ÖZEL İDARELERİ NORM KADRO İLKE VE STANDARTLARINA DAİR

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

             MADDE 1 –  10/6/2007 tarihli ve 26548 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konulan İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “(1) Kapsama dahil özel idareler, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü maddesi ve bu maddeye istinaden çıkarılarak 20/8/2004 tarihli ve 2004/7754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Yapılacak Yarışma Sınavları Hakkında Yönetmelik, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 30 uncu maddesi, 25/4/2009 tarihli ve 27210 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yurtiçinde İşe Yerleştirme Hizmetleri Hakkında Yönetmelik, 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu ile 10/2/1995 tarihli ve 95/6542 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Muhtaç Çocukların İşe Yerleştirilmesine İlişkin Tüzük hükümlerinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla kendileri için tespit edilen norm içerisinde yeterli sayıda boş kadroyu tahsis ederler.”

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 23 – (1) Özel idareler yapacakları kadro işlemlerinde bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik, 4/6/2009 tarihli ve 27278 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik ve 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik ile 29/6/2009 tarihli ve 2009/15188 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.”

             MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1 aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“EK – 1: ÖZEL İDARELER TASNİF CETVELLERİ

 

(A) GRUBU İL ÖZEL İDARELERİ TASNİF CETVELİ

(BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BULUNAN İLLERDEKİ ÖZEL İDARELER)

 

A - 1 (0 – 999.999) GRUBUNDA YER ALAN İL ÖZEL İDARELERİ

 

İL

KURUMU

NÜFUSU

1

Eskişehir

Eskişehir İl Özel İdaresi

755427

2

Erzurum

Erzurum İl Özel İdaresi

774207

3

Sakarya

Sakarya İl Özel İdaresi

861570

 

A - 2 (1.000.000 – 1.499.999) GRUBUNDA YER ALAN İL ÖZEL İDARELERİ

 

İL

KURUMU

NÜFUSU

1

Kayseri

Kayseri İl Özel İdaresi

1205872

2

Samsun

Samsun İl Özel İdaresi

1250076

 

 

A - 3 (1.500.000 – 1.999.999) GRUBUNDA YER ALAN İL ÖZEL İDARELERİ

 

İL

KURUMU

NÜFUSU

1

Diyarbakır

Diyarbakır İl Özel İdaresi

1515011

2

Kocaeli

Kocaeli İl Özel İdaresi

1522408

3

Mersin

Mersin İl Özel İdaresi

1640888

4

Gaziantep

Gaziantep İl Özel İdaresi

1653670

5

Antalya

Antalya İl Özel İdaresi

1919729

6

Konya

Konya İl Özel İdaresi

1992675

 

 

A - 4 (2.000.000 – 2.999.999) GRUBUNDA YER ALAN İL ÖZEL İDARELERİ

 

İL

KURUMU

NÜFUSU

1

Adana

Adana İl Özel İdaresi

2062226

2

Bursa

Bursa İl Özel İdaresi

2550645

 

 

A - 5 (3.000.000 – 4.999.999) GRUBUNDA YER ALAN İL ÖZEL İDARELERİ

 

İL

KURUMU

NÜFUSU

1

İzmir

İzmir İl Özel İdaresi

3868308

2

Ankara

Ankara İl Özel İdaresi

4650802

 

 

A – 6(5.000.000 ve üzeri ) GRUBUNDA YER ALAN İL ÖZEL İDARELERİ

 

İL

KURUMU

NÜFUSU

1

İstanbul

İstanbul İl Özel İdaresi

12915158

 

 

 

 

(B) GRUBU İL ÖZEL İDARELERİ TASNİF CETVELİ

(DİĞER İLLERDEKİ İL ÖZEL İDARELERİ)

 

B - 1 (0 – 99.999) GRUBUNDA YER ALAN İL ÖZEL İDARELERİ

 

İL

KURUMU

NÜFUSU

1

Bayburt

Bayburt İl Özel İdaresi

74710

2

Tunceli

Tunceli İl Özel İdaresi

83061

 

 

B – 2 (100.000 – 199.999) GRUBUNDA YER ALAN İL ÖZEL İDARELERİ

 

İL

KURUMU

NÜFUSU

1

Ardahan

Ardahan İl Özel İdaresi

108169

2

Kilis

Kilis İl Özel İdaresi

122104

3

Gümüşhane

Gümüşhane İl Özel İdaresi

130976

4

Artvin

Artvin İl Özel İdaresi

165580

5

Iğdır

Iğdır İl Özel İdaresi

183486

6

Çankırı

Çankırı İl Özel İdaresi

185019

7

Bartın

Bartın İl Özel İdaresi

188449

 

 

B – 3 (200.000 – 299.999) GRUBUNDA YER ALAN İL ÖZEL İDARELERİ

 

İL

KURUMU

NÜFUSU

1

Sinop

Sinop İl Özel İdaresi

201134

2

Bilecik

Bilecik İl Özel İdaresi

202061

3

Yalova

Yalova İl Özel İdaresi

202531

4

Erzincan

Erzincan İl Özel İdaresi

213288

5

Karabük

Karabük İl Özel İdaresi

218564

6

Kırşehir

Kırşehir İl Özel İdaresi

223102

7

Karaman

Karaman İl Özel İdaresi

231872

8

Burdur

Burdur İl Özel İdaresi

251550

9

Bingöl

Bingöl İl Özel İdaresi

255745

10

Hakkâri

Hakkâri İl Özel İdaresi

256761

11

Bolu

Bolu İl Özel İdaresi

271545

12

Kırıkkale

Kırıkkale İl Özel İdaresi

280834

13

Nevşehir

Nevşehir İl Özel İdaresi

284025

 

B – 4 (300.000 – 399.999) GRUBUNDA YER ALAN İL ÖZEL İDARELERİ

 

İL

KURUMU

NÜFUSU

1

Siirt

Siirt İl Özel İdaresi

303622

2

Kars

Kars İl Özel İdaresi

306536

3

Rize

Rize İl Özel İdaresi

319569

4

Amasya

Amasya İl Özel İdaresi

324268

5

Bitlis

Bitlis İl Özel İdaresi

328489

6

Kırklareli

Kırklareli İl Özel İdaresi

333179

7

Düzce

Düzce İl Özel İdaresi

335156

8

Uşak

Uşak İl Özel İdaresi

335860

9

Niğde

Niğde İl Özel İdaresi

339921

10

Kastamonu

Kastamonu İl Özel İdaresi

359823

11

Aksaray

Aksaray İl Özel İdaresi

376907

12

Edirne

Edirne İl Özel İdaresi

395463

B - 5 (400.000 – 599.999) GRUBUNDA YER ALAN İL ÖZEL İDARELERİ

 

İL

KURUMU

NÜFUSU

1

Muş

Muş İl Özel İdaresi

404484

2

Isparta

Isparta İl Özel İdaresi

420796

3

Giresun

Giresun İl Özel İdaresi

421860

4

Şırnak

Şırnak İl Özel İdaresi

430424

5

Osmaniye

Osmaniye İl Özel İdaresi

471804

6

Çanakkale

Çanakkale İl Özel İdaresi

477735

7

Yozgat

Yozgat İl Özel İdaresi

487365

8

Batman

Batman İl Özel İdaresi

497998

9

Ağrı

Ağrı İl Özel İdaresi

537665

10

Çorum

Çorum İl Özel İdaresi

540704

11

Elazığ

Elazığ İl Özel İdaresi

550667

12

Kütahya

Kütahya İl Özel İdaresi

571804

13

Adıyaman

Adıyaman İl Özel İdaresi

588475

B - 6 (600.000 – 799.999) GRUBUNDA YER ALAN İL ÖZEL İDARELERİ

 

İL

KURUMU

NÜFUSU

1

Zonguldak

Zonguldak İl Özel İdaresi

619812

2

Tokat

Tokat İl Özel İdaresi

624439

3

Sivas

Sivas İl Özel İdaresi

633347

4

Afyonkarahisar

Afyonkarahisar İl Özel İdaresi

701326

5

Ordu

Ordu İl Özel İdaresi

723507

6

Malatya

Malatya İl Özel İdaresi

736884

7

Mardin

Mardin İl Özel İdaresi

737852

8

Trabzon

Trabzon İl Özel İdaresi

765127

9

Tekirdağ

Tekirdağ İl Özel İdaresi

783310

B - 7 (800.000 – 999.999) GRUBUNDA YER ALAN İL ÖZEL İDARELERİ

 

İL

KURUMU

NÜFUSU

1

Muğla

Muğla İl Özel İdaresi

802381

2

Denizli

Denizli İl Özel İdaresi

926362

3

Aydın

Aydın İl Özel İdaresi

979155

 

 

B - 8 (1.000.000 VE ÜZERİ) GRUBUNDA YER ALAN İL ÖZEL İDARELERİ

 

İL

KURUMU

NÜFUSU

1

Van

Van İl Özel İdaresi

1022310

2

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş İl Özel İdaresi

1037491

3

Balıkesir

Balıkesir İl Özel İdaresi

1140085

4

Manisa

Manisa İl Özel İdaresi

1331957

5

Hatay

Hatay İl Özel İdaresi

1448418

6

Şanlıurfa

Şanlıurfa İl Özel İdaresi

1613737

 

 

 

(C) GRUBU İLÇE ÖZEL İDARELERİ TASNİF CETVELİ

(BOZCAADA VE GÖKÇEADA ÖZEL İDARELERİ)

 

C GRUBUNDA YER ALAN İLÇE ÖZEL İDARELERİ

 

İLÇE

KURUMU

1

Bozcaada

Bozcaada Özel İdaresi

2

Gökçeada

Gökçeada Özel İdaresi

”

 

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-2 aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“EK – 2: ÖZEL İDARELER NORM KADRO STANDARTLARI CETVELLERİ

 

(A) GRUBU: BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BULUNAN İLLERDEKİ İL ÖZEL İDARELERİ NORM KADRO STANDARTLARI CETVELİ

 

A-1

 

A-2

 

0 - 999 999

ADET

1 000 000 – 1 499 999

ADET

GENEL SEKRETER

1

GENEL SEKRETER

1

GENEL SEKRETER YARDIMCISI

2

GENEL SEKRETER YARDIMCISI

2

DAİRE BAŞKANI

5

DAİRE BAŞKANI

6

 

 

 

 

HUKUK MÜŞAVİRİ

1

HUKUK MÜŞAVİRİ

1

AVUKAT

3

AVUKAT

4

 

 

 

 

MÜDÜR

15

MÜDÜR

18

 

 

 

 

UZMAN

5

UZMAN

6

 

 

 

 

ŞEF

30

ŞEF

36

 

 

 

 

MALİ HİZMETLER UZMANI

6

MALİ HİZMETLER UZMANI

6

MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCISI

3

MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCISI

3

 

 

 

 

 

 

 

 

İDARİ PERSONEL

75

İDARİ PERSONEL

90

TEKNİK PERSONEL

60

TEKNİK PERSONEL

72

SAĞLIK PERSONELİ

10

SAĞLIK PERSONELİ

12

YARDIMCI HİZMET PERSONELİ

20

YARDIMCI HİZMET PERSONELİ

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEMUR KADROLARI TOPLAMI

236

MEMUR KADROLARI TOPLAMI

281

SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARI TOPLAMI

141

SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARI TOPLAMI

183

TOPLAM PERSONEL

377

TOPLAM PERSONEL

464

 

Müdür Unvanları (I) Sayılı Listeden,

İdari Personel (II) Sayılı Listeden,

Teknik Personel (III) Sayılı Listeden,

Sağlık Personeli (IV) Sayılı Listeden,

Yardımcı Hizmet Personeli (V) Sayılı Listeden seçilecektir.

 

 

A - 3

 

A - 4

 

1 500 000 – 1 999 999

ADET

2 000 000 – 2 999 999

ADET

GENEL SEKRETER

1

GENEL SEKRETER

1

GENEL SEKRETER YARDIMCISI

2

GENEL SEKRETER YARDIMCISI

2

DAİRE BAŞKANI

7

DAİRE BAŞKANI

8

 

 

 

 

HUKUK MÜŞAVİRİ

1

HUKUK MÜŞAVİRİ

1

AVUKAT

4

AVUKAT

5

 

 

 

 

MÜDÜR

21

MÜDÜR

24

 

 

 

 

UZMAN

7

UZMAN

8

 

 

 

 

ŞEF

42

ŞEF

48

 

 

 

 

MALİ HİZMETLER UZMANI

6

MALİ HİZMETLER UZMANI

6

MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCISI

3

MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCISI

3

 

 

 

 

İDARİ PERSONEL

105

İDARİ PERSONEL

120

TEKNİK PERSONEL

84

TEKNİK PERSONEL

96

SAĞLIK PERSONELİ

14

SAĞLIK PERSONELİ

16

YARDIMCI HİZMET PERSONELİ

28

YARDIMCI HİZMET PERSONELİ

32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEMUR KADROLARI TOPLAMI

325

MEMUR KADROLARI TOPLAMI

370

SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARI TOPLAMI

211

SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARI TOPLAMI

240

TOPLAM PERSONEL

536

TOPLAM PERSONEL

610

 

Müdür Unvanları (I) Sayılı Listeden,

İdari Personel (II) Sayılı Listeden,

Teknik Personel (III) Sayılı Listeden,

Sağlık Personeli (IV) Sayılı Listeden,

Yardımcı Hizmet Personeli (V) Sayılı Listeden seçilecektir.

 

 

A – 5

 

A - 6

 

3 000 000 – 4 999 999

ADET

5.000.000 ve üzeri

ADET

GENEL SEKRETER

1

GENEL SEKRETER

1

GENEL SEKRETER YARDIMCISI

3

GENEL SEKRETER YARDIMCISI

3

DAİRE BAŞKANI

9

DAİRE BAŞKANI

10

 

 

 

 

HUKUK MÜŞAVİRİ

1

HUKUK MÜŞAVİRİ

1

AVUKAT

6

AVUKAT

10

 

 

 

 

MÜDÜR

27

MÜDÜR

30

 

 

 

 

UZMAN

9

UZMAN

10

 

 

 

 

ŞEF

54

ŞEF

60

 

 

 

 

MALİ HİZMETLER UZMANI

8

MALİ HİZMETLER UZMANI

8

MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCISI

4

MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCISI

4

 

 

 

 

İDARİ PERSONEL

162

İDARİ PERSONEL

287

TEKNİK PERSONEL

130

TEKNİK PERSONEL

280

SAĞLIK PERSONELİ

18

SAĞLIK PERSONELİ

18

YARDIMCI HİZMET PERSONELİ

36

YARDIMCI HİZMET PERSONELİ

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEMUR KADROLARI TOPLAMI

468

MEMUR KADROLARI TOPLAMI

762

SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARI TOPLAMI

303

SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARI TOPLAMI

100

TOPLAM PERSONEL

771

TOPLAM PERSONEL

862

 

Müdür Unvanları (I) Sayılı Listeden,

İdari Personel (II) Sayılı Listeden,

Teknik Personel (III) Sayılı Listeden,

Sağlık Personeli (IV) Sayılı Listeden,

Yardımcı Hizmet Personeli (V) Sayılı Listeden seçilecektir.

 

 

(B) GRUBU: İL ÖZEL İDARELERİ NORM KADRO STANDARTLARI CETVELİ

 

B - 1

 

B - 2

 

0 – 99 999

ADET

100 000 - 199 999

ADET

GENEL SEKRETER

1

GENEL SEKRETER

1

GENEL SEKRETER YARDIMCISI

1

GENEL SEKRETER YARDIMCISI

1

 

 

 

 

HUKUK MÜŞAVİRİ

1

HUKUK MÜŞAVİRİ

1

AVUKAT

1

AVUKAT

1

 

 

 

 

MÜDÜR

9

MÜDÜR

10

 

 

 

 

UZMAN

3

UZMAN

3

 

 

 

 

ŞEF

18

ŞEF

20

 

 

 

 

MALİ HİZMETLER UZMANI

2

MALİ HİZMETLER UZMANI

2

MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCISI

1

MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCISI

1

 

 

 

 

İDARİ PERSONEL

36

İDARİ PERSONEL

40

TEKNİK PERSONEL

29

TEKNİK PERSONEL

32

SAĞLIK PERSONELİ

8

SAĞLIK PERSONELİ

10

YARDIMCI HİZMET PERSONELİ

12

YARDIMCI HİZMET PERSONELİ

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEMUR KADROLARI TOPLAMI

122

MEMUR KADROLARI TOPLAMI

137

SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARI TOPLAMI

66

SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARI TOPLAMI

69

TOPLAM PERSONEL

188

TOPLAM PERSONEL

206

 

Müdür Unvanları (I) Sayılı Listeden,

İdari Personel (II) Sayılı Listeden,

Teknik Personel (III) Sayılı Listeden,

Sağlık Personeli (IV) Sayılı Listeden,

Yardımcı Hizmet Personeli (V) Sayılı Listeden seçilecektir.

 

B - 3

 

B - 4

 

200 000 – 299 999

ADET

300 000 - 399 999

ADET

GENEL SEKRETER

1

GENEL SEKRETER

1

GENEL SEKRETER YARDIMCISI

1

GENEL SEKRETER YARDIMCISI

1

 

 

 

 

HUKUK MÜŞAVİRİ

1

HUKUK MÜŞAVİRİ

1

AVUKAT

2

AVUKAT

2

 

 

 

 

MÜDÜR

11

MÜDÜR

12

 

 

 

 

UZMAN

4

UZMAN

4

 

 

 

 

ŞEF

22

ŞEF

24

 

 

 

 

MALİ HİZMETLER UZMANI

2

MALİ HİZMETLER UZMANI

2

MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCISI

1

MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCISI

1

 

 

 

 

İDARİ PERSONEL

44

İDARİ PERSONEL

48

TEKNİK PERSONEL

35

TEKNİK PERSONEL

38

SAĞLIK PERSONELİ

12

SAĞLIK PERSONELİ

14

YARDIMCI HİZMET PERSONELİ

18

YARDIMCI HİZMET PERSONELİ

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEMUR KADROLARI TOPLAMI

154

MEMUR KADROLARI TOPLAMI

169

SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARI TOPLAMI

77

SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARI TOPLAMI

85

TOPLAM PERSONEL

231

TOPLAM PERSONEL

254

 

Müdür Unvanları (I) Sayılı Listeden,

İdari Personel (II) Sayılı Listeden,

Teknik Personel (III) Sayılı Listeden,

Sağlık Personeli (IV) Sayılı Listeden,

Yardımcı Hizmet Personeli (V) Sayılı Listeden seçilecektir.

 

B - 5

 

B - 6

 

400 000 – 599 999

ADET

600 000 - 799 999

ADET

GENEL SEKRETER

1

GENEL SEKRETER

1

GENEL SEKRETER YARDIMCISI

2

GENEL SEKRETER YARDIMCISI

2

 

 

 

 

HUKUK MÜŞAVİRİ

1

HUKUK MÜŞAVİRİ

1

AVUKAT

3

AVUKAT

3

 

 

 

 

MÜDÜR

13

MÜDÜR

14

 

 

 

 

UZMAN

5

UZMAN

6

 

 

 

 

ŞEF

26

ŞEF

28

 

 

 

 

MALİ HİZMETLER UZMANI

2

MALİ HİZMETLER UZMANI

2

MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCISI

1

MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCISI

1

 

 

 

 

İDARİ PERSONEL

52

İDARİ PERSONEL

56

TEKNİK PERSONEL

42

TEKNİK PERSONEL

45

SAĞLIK PERSONELİ

16

SAĞLIK PERSONELİ

18

YARDIMCI HİZMET PERSONELİ

24

YARDIMCI HİZMET PERSONELİ

27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEMUR KADROLARI TOPLAMI

188

MEMUR KADROLARI TOPLAMI

204

SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARI TOPLAMI

94

SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARI TOPLAMI

102

TOPLAM PERSONEL

282

TOPLAM PERSONEL

306

 

Müdür Unvanları (I) Sayılı Listeden,

İdari Personel (II) Sayılı Listeden,

Teknik Personel (III) Sayılı Listeden,

Sağlık Personeli (IV) Sayılı Listeden,

Yardımcı Hizmet Personeli (V) Sayılı Listeden seçilecektir.

 

B - 7

 

B - 8

 

800 000 – 999 999

ADET

1 000 000 VE ÜZERİ

ADET

GENEL SEKRETER

1

GENEL SEKRETER

1

GENEL SEKRETER YARDIMCISI

2

GENEL SEKRETER YARDIMCISI

2

 

 

 

 

HUKUK MÜŞAVİRİ

1

HUKUK MÜŞAVİRİ

1

AVUKAT

4

AVUKAT

4

 

 

 

 

MÜDÜR

15

MÜDÜR

16

 

 

 

 

UZMAN

7

UZMAN

8

 

 

 

 

ŞEF

30

ŞEF

32

 

 

 

 

MALİ HİZMETLER UZMANI

4

MALİ HİZMETLER UZMANI

4

MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCISI

2

MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCISI

2

 

 

 

 

İDARİ PERSONEL

75

İDARİ PERSONEL

80

TEKNİK PERSONEL

60

TEKNİK PERSONEL

64

SAĞLIK PERSONELİ

20

SAĞLIK PERSONELİ

22

YARDIMCI HİZMET PERSONELİ

30

YARDIMCI HİZMET PERSONELİ

33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEMUR KADROLARI TOPLAMI

251

MEMUR KADROLARI TOPLAMI

269

SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARI TOPLAMI

126

SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARI TOPLAMI

135

TOPLAM PERSONEL

377

TOPLAM PERSONEL

404

 

Müdür Unvanları (I) Sayılı Listeden,

İdari Personel (II) Sayılı Listeden,

Teknik Personel (III) Sayılı Listeden,

Sağlık Personeli (IV) Sayılı Listeden,

Yardımcı Hizmet Personeli (V) Sayılı Listeden seçilecektir.

 

 

((C) GRUBU : (İLÇE ÖZEL İDARELERİ) NORM KADRO STANDARTLARI CETVELİ

 

C GRUBU

 

BOZCAADA VE GÖKÇEADA

ADET

İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRÜ

1

ŞEF

2

İDARİ PERSONEL

8

TEKNİK PERSONEL

6

SAĞLIK PERSONELİ

5

YARDIMCI HİZMET PERSONELİ

5

 

 

MEMUR KADROLARI TOPLAMI

27

SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARI TOPLAMI

14

TOPLAM PERSONEL

41

 

İdari Personel (II) Sayılı Listeden,

Teknik Personel (III) Sayılı Listeden,

Sağlık Personeli (IV) Sayılı Listeden,

Yardımcı Hizmet Personeli (V) Sayılı Listeden seçilecektir.”

 

             MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı ve Devlet Personel Başkanlığının bağlı olduğu Devlet Bakanı birlikte yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

10/6/2007

26548