1 Ekim 2010 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27716

DÜZELTME

             30/9/2010 tarihli ve 27715 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Sağlık Bakanlığına ait 29/9/2010 tarihli ve 2010/645 sayılı Atama Kararının beşinci satırında yer alan isim “Zeyneb” olarak düzeltilmiştir.