3 Eylül 2010 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27691

BAKANLAR KURULU KARARI

             Karar Sayısı : 2010/796

             Ekli listede adları yazılı Emniyet Genel Müdürlüğü mensuplarından malul olanlara ve şehit olanların mirasçılarına “Devlet Övünç Madalyası” verilmesi; İçişleri Bakanlığının 22/7/2010 tarihli ve 132009 sayılı yazısı üzerine, 2933 sayılı Madalya ve Nişanlar Kanununun 2 nci maddesinin (b) bendine göre, Bakanlar Kurulu’nca 4/8/2010 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                              Abdullah GÜL

                                                                                                                         CUMHURBAŞKANI

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

             Başbakan

 

           C. ÇİÇEK                                 B. ARINÇ                              A. BABACAN                                      M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.            Devlet Bak. ve Başb. Yrd.            Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                             Devlet Bakanı

 

           H. YAZICI                                F. N. ÖZAK                          M. Z. ÇAĞLAYAN                                    F. ÇELİK

         Devlet Bakanı                             Devlet Bakanı                             Devlet Bakanı                                     Devlet Bakanı

 

           E. BAĞIŞ                               S. A. KAVAF                              C. YILMAZ                                        S. ERGİN

         Devlet Bakanı                             Devlet Bakanı                             Devlet Bakanı                                     Adalet Bakanı

 

        M. V. GÖNÜL                             B. ATALAY                           A. DAVUTOĞLU                                 N. ÇUBUKÇU

   Milli Savunma Bakanı                       İçişleri Bakanı                            Dışişleri Bakanı                                 Maliye Bakanı V.

 

        N. ÇUBUKÇU                              M. DEMİR                                R. AKDAĞ                                      B. YILDIRIM

     Milli Eğitim Bakanı               Bayındırlık ve İskân Bakanı                    Sağlık Bakanı                                   Ulaştırma Bakanı

 

         M. M. EKER                              Ö. DİNÇER                                N. ERGÜN                                         T. YILDIZ

Tarım ve Köyişleri Bakanı          Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı           Sanayi ve Ticaret Bakanı              Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

 

                               E. GÜNAY                                                                                V. EROĞLU

                     Kültür ve Turizm Bakanı                                                               Çevre ve Orman Bakanı

 

Eki için tıklayınız.