27 Ağustos 2010 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27685

TEBLİĞ

Bayındırlık ve İskan Bakanlığından:

PROJE VE KONTROLLUK İŞLERİNDE UYGULANACAK

FİYAT ARTIŞ ORANLARI HAKKINDA TEBLİĞ

28/07/1988 tarihli ve 88/13181 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren “Kamu Sektörüne Dahil İdarelerin İhalesi Yapılmış ve Yapılacak İşlerinde İhale Usul ve Şekillerine Göre Fiyat Farkı Hesabında Uygulayacakları Esaslar”ın 4 üncü maddesinin (4.5) numaralı  bendi gereği, birinci derecenin son kademesindeki bekâr bir Devlet Memuru olarak Bakanlığımız Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Mimari Proje Dairesi Başkanı’nın bütün ek ödentileri dahil net maaşının sözleşmeye esas yıl dönemi (sözleşme birim fiyatlarının ait olduğu yıl dönemi) ile uygulama yılı dönemine ait miktarları arasındaki artış oranları;

1/7/2010 tarihinden itibaren, proje ve kontrolluk işlerinde uygulanmak üzere;

 

                                                                                                                  1/7/2010 tarihinden itibaren

1980

yılı

sözleşmeleri için

108146,97

1981

yılı

sözleşmeleri için

74454,79

1982

yılı

sözleşmeleri için

49767,26

1983

yılı

sözleşmeleri için

39588,33

1984

1.

dönemi sözleşmeleri için

32037,17

1984

2.

dönemi sözleşmeleri için

27365,61

1985

1.

dönemi sözleşmeleri için

20793,74

1985

2.

dönemi sözleşmeleri için

18813,61

1986

1.

dönemi sözleşmeleri için

15033,58

1986

2.

dönemi sözleşmeleri için

13538,15

1987

1.

dönemi sözleşmeleri için

10821,46

1987

2.

dönemi sözleşmeleri için

9380,62

1988

1.

dönemi sözleşmeleri için

7162,27

1988

2.

dönemi sözleşmeleri için

5899,33

1989

1.

dönemi sözleşmeleri için

4629,57

1989

2.

dönemi sözleşmeleri için

2403,52

1990

1.

dönemi sözleşmeleri için

1974,80

1990

2.

dönemi sözleşmeleri için

1567,49

1991

1.

dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için

1285,88

1991

2.

dönemi (1 Temmuz - 14 Eylül) sözleşmeleri için

969,03

1991

3.

dönemi (15 Eylül - 31 Aralık) sözleşmeleri için

900,89

1992

1.

dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için

679,97

1992

2.

dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için

560,50

1993

1.

dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için

422,35

1993

2.

dönemi (1 Temmuz - 30 Eylül) sözleşmeleri için

339,24

1993

3.

dönemi (1 Ekim - 31 Aralık) sözleşmeleri için

307,53

1994

1.

dönemi (1 Ocak - 31 Mart) sözleşmeleri için

251,51

1994

2.

dönemi (1 Nisan - 30 Haziran) sözleşmeleri için

223,50

1994

3.

dönemi (1 Temmuz - 30 Eylül) sözleşmeleri için

218,73

1994

4.

dönemi (1 Ekim - 31 Aralık) sözleşmeleri için

211,18

1995

1.

dönemi (1 Ocak - 31 Mart) sözleşmeleri için

183,74

1995

2.

dönemi (1 Nisan - 14 Nisan) sözleşmeleri için

173,02

1995

3.

dönemi (15 Nisan - 14 Kasım) sözleşmeleri için

106,71

1995

4.

dönemi (15 Kasım - 31 Aralık) ve

 

1996

1.

dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için

72,49

1996

2.

dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için

49,06

1997

1.

dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için

27,86

1997

2.

dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için

20,76

1998

1.

dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için

15,69

1998

2.

dönemi (1 Temmuz - 30 Eylül) sözleşmeleri için

13,05

1998

3.

dönemi (1 Ekim-31 Aralık) sözleşmeleri için

11,77

1999

1.

dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için

9,07

1999

2.

dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için

7,61

2000

1.

dönemi (1 Ocak - 31 Mayıs) sözleşmeleri için

6,67

2000

2.

dönemi (1 Haziran - 30 Haziran) sözleşmeleri için

6,12

2000

3.

dönemi (1 Temmuz - 14 Aralık) sözleşmeleri için

5,71

2000

4.

dönemi (15 Aralık - 31 Aralık) sözleşmeleri için

5,38

2001

1.

dönemi (1 Ocak - 14 Nisan) sözleşmeleri için

4,91

2001

2.

dönemi (15 Nisan - 14 Mayıs) sözleşmeleri için

4,79

2001

3.

dönemi (15 Mayıs - 14 Haziran) sözleşmeleri için

4,32

2001

4.

dönemi (15 Haziran - 30 Haziran) sözleşmeleri için

4,14

2001

5.

dönemi (1 Temmuz - 14 Eylül) sözleşmeleri için

3,97

2001

6.

dönemi (15 Eylül - 14 Ekim) sözleşmeleri için

3,78

2001

7.

dönemi (15 Ekim - 14 Kasım) sözleşmeleri için

3,59

2001

8.

dönemi (15 Kasım - 14 Aralık) sözleşmeleri için

3,38

2001

9.

dönemi (15 Aralık - 31 Aralık) sözleşmeleri için

3,22

2002

1.

dönemi (1 Ocak - 14 Ocak) sözleşmeleri için

2,95

2002

2.

dönemi (15 Ocak - 14 Mayıs) sözleşmeleri için

2,40

2002

3.

dönemi (15 Mayıs - 14 Temmuz) sözleşmeleri için

2,31

2002

4.

dönemi (15 Temmuz - 30 Eylül) sözleşmeleri için

2,18

2002

5.

dönemi (1 Ekim - 31 Aralık) sözleşmeleri için

2,11

2003

1.

dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için

1,93

2003

2.

dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için

1,91

2004

1.

dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için

1,78

2004

2.

dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için

1,72

2005

1.

dönemi (1 Ocak -  30 Haziran) sözleşmeleri için

1,65

2005

2.

dönemi (1 Temmuz -  31 Aralık) sözleşmeleri için

1,54

2006

1.

dönemi (1 Ocak -  30 Haziran) sözleşmeleri için

1,51

2006

2.

dönemi (1 Temmuz -  31 Aralık) sözleşmeleri için

1,45

2007

1.

dönemi (1 Ocak -  30 Haziran) sözleşmeleri için

1,38

2007

2.

dönemi (1 Temmuz -  31 Aralık) sözleşmeleri için

1,34

2008

1.

dönemi (1 Ocak -  30 Haziran) sözleşmeleri için

1,30

2008

2.

dönemi (1 Temmuz -  14 Ağustos) sözleşmeleri için

1,22

2008

3.

dönemi (15 Ağustos - 31 Aralık) sözleşmeleri için

1,16

2009

1.

dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için

1,12

2009

2.

dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için

1,07

2010

1.

dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için

1,04

2010

2.

dönemi (1 Temmuz -               ) sözleşmeleri için

1,00

 

Olarak tespit edilmiştir.

Tebliğ olunur.