18 Ağustos 2010 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 27676

GENELGE

Başbakanlıktan:

             Konu :   Pakistan’a Yardım Kampanyası.

GENELGE

2010/20

             Pakistan’da, 2 Ağustos 2010 tarihinde başlayan ve günlerce devam eden sellerden 20 milyon civarında Pakistan vatandaşı etkilenmiş, 2.000’in üzerinde insan hayatını kaybetmiştir. Söz konusu afet çok fazla maddi ve manevi kayba sebebiyet vermiş olup halen binlerce insan; barınma, açlık, susuzluk ve salgın hastalık problemleriyle karşı karşıyadır.

             Günümüz dünyasında, büyük çaplı böylesi bir felaketle tek bir ülkenin kendi imkanlarıyla başa çıkmasının güçlüğü ortadadır. Bu düşünce ile, olayın haber alınmasından itibaren ilk harekete geçen ülkelerden biri olarak 4 uçak dolusu 2 milyon ABD Doları değerinde ayni yardım ile 10 milyon ABD Doları para gönderilmiştir.

             Türkiye Cumhuriyeti, halkımızın da beklentileri doğrultusunda Pakistan’daki afetzedeler için her türlü yardım ve desteği sağlayacaktır. Bu amaçla bir yardım kampanyası başlatılması uygun görülmüştür. Pakistan için yardım kampanyasına ait banka hesap numaraları genelge ekinde belirtilmiştir.

             Afet mağdurlarına yardım için Hükümetimizin çabalarına ilaveten başka yardım amaçlı pek çok özel inisiyatifin de katkıları devam etmektedir. Yardım kampanyası açılması kadar, ülke kaynakları kullanılarak toplanan bu yardımların ihtiyaç sahiplerine yerinde ve zamanında ulaştırılması, etkin kullanımı ile ulusal ve uluslararası kamuoyuna gerektiği gibi duyurulması da önem taşımaktadır. Tüm bu çalışmaların başarı ile yürütülüp sonuçlandırılabilmesi için iyi işleyen işbirliği ve koordinasyon mekanizmasına ihtiyaç duyulacağı açıktır.

             Belirtilen hususlarda ulusal koordinasyonu sağlamak üzere, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı görevlendirilmiştir.

             Bu doğrultuda;

             1. Valiliklerimiz, belediyelerimiz ile tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızca toplanan yardımlar ilgili Başkanlığın ekte belirtilen hesap numaralarına aktarılacaktır.

             2. Gerçek ve tüzel kişiler bu hesaplara doğrudan bağış yapabileceklerdir.

             3. Sivil toplum kuruluşlarımızdan istekli olanlar topladıkları yardımı, afetzedelere ulaştırmak üzere şartlı ve şartsız bu hesaplara aktarabileceklerdir.

             4. Tüm yardım toplama faaliyetleri, 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu hükümleri çerçevesinde yapılacaktır.

             Benzer acıları daha önce yaşamış olan halkımızın, ulusal ve yerel basınımızın, sivil toplum kuruluşlarımızın, kamu kurum ve kuruluşları ile her düzeydeki kamu görevlilerinin, meslek odalarının ve birliklerin bir insanlık görevi olan bu yardım kampanyalarına gönüllü olarak her türlü destek ve yardımı sağlayacaklarına inancımız tamdır.

             Bilgilerini ve gereğini önemle rica ederim.

 

                                                                                                                                                Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                               Başbakan

 

             EK 1

 

PAKİSTAN’A YARDIM KAMPANYASI BANKA HESAP NUMARALARI

 

T.C. ZİRAAT BANKASI AŞAĞIAYRANCI ŞUBESİ

                                      HESAP NO :               555 555 55                ANA HESAP

                                                                                    - 5001                TL

                                                                                    - 5002                DOLAR

                                                                                    - 5003                EURO

 

TÜRKİYE HALK BANKASI BAKANLIKLAR ŞUBESİ

                                      HESAP NO :                 05000005                TL

                                                                                5300003                DOLAR

                                                                            2 P 000023                EURO

 

VAKIFLAR BANKASI FİNANS MARKET ŞUBESİ

                                      HESAP NO :                 205 55 55                TL

                                                                              405 66 66                DOLAR

                                                                              405 77 77                EURO