14 Ağustos 2010 Tarihli ve 27672 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

—  Vakıflar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Sosyal Güvenlik Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

—  Yükseköğretim Kurumları Özürlüler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliği

 

TEBLİĞ

—  Sektörel Dış Ticaret Şirketi Statüsünün Geri Alınmasına İlişkin Karar

 

DÜZELTME   (13/8/2010 tarihli ve 27671 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Devlet Bakanlığına ait 2010/555 sayılı Atama Kararı ile İlgili)

 

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

— T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

Tıklayınız


14/8/2010 tarihli ve 27672 sayılı Mükerrer Resmi Gazete'de; Yüksek Seçim Kurulunun 14/8/2010 Tarihli ve 574 Sayılı Kararı yayımlanmıştır.