13 Ağustos 2010 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27671

ATAMA KARARLARI

             Devlet Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2010/555

             1 – 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Türkiye İstatistik Kurumu Diyarbakır Bölge Müdürlüğüne Balıkesir Bölge Müdürü Alaittin AYDIN’ın, Malatya Bölge Müdürlüğüne Kocaeli Bölge Müdürü Hüseyin Avni DIZMAN’ın, Balıkesir Bölge Müdürlüğüne Diyarbakır Bölge Müdürü Metin ÖCAL’ın, Kocaeli Bölge Müdürlüğüne ise Malatya Bölge Müdürü Şemsettin ÖZCAN’ın atanmaları, 657 sayılı Kanunun değişik 76 ncı maddesi ile 5429 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Devlet Bakanı yürütür.

12/8/2010

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

 

                                                                                                                                                 

     Recep Tayyip ERDOĞAN                           Dr. Cevdet YILMAZ

                  Başbakan                                            Devlet Bakanı

—— • ——

             Bayındırlık ve İskan Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2010/527

             1 – Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde boş bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3000 ek göstergeli;

             Diyarbakır Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğüne, Sinan FİDAN’ın,

             Samsun Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğüne, Abdullah Burak KESER’in,

             Yozgat Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğüne, Ömer ŞAHİNGÖZ’ün,

             Kastamonu Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğüne, Faruk DÖNMEZ’in,

             657 sayılı Kanunun 68/B bendi ile 76 ncı maddesi ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince atanmaları uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür.

12/8/2010

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

 

     Recep Tayyip ERDOĞAN                              Mustafa DEMİR

                  Başbakan                                  Bayındırlık ve İskan Bakanı

—— • ——

             Bayındırlık ve İskan Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2010/528

             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdür Yardımcılığına Dr. Bekir TÜZEL’in atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür.

12/8/2010

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

 

     Recep Tayyip ERDOĞAN                              Mustafa DEMİR

                  Başbakan                                  Bayındırlık ve İskan Bakanı

—— • ——

             Bayındırlık ve İskan Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2010/557

             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdür Yardımcılığına, Bülent ERCAN’ın atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür.

12/8/2010

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

 

     Recep Tayyip ERDOĞAN                              Mustafa DEMİR

                  Başbakan                                  Bayındırlık ve İskan Bakanı

—— • ——

             Bayındırlık ve İskan Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2010/558

             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdür Yardımcılığına Celalettin ALKAN’ın atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür.

12/8/2010

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

 

     Recep Tayyip ERDOĞAN                              Mustafa DEMİR

                  Başbakan                                  Bayındırlık ve İskan Bakanı

—— • ——

             Bayındırlık ve İskan Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2010/559

             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Yapı İşleri Genel Müdür Yardımcılığına, Ankara Bayındırlık ve İskan Müdürü Münir BÜYÜKSALİH’in atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür.

12/8/2010

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

 

     Recep Tayyip ERDOĞAN                              Mustafa DEMİR

                  Başbakan                                  Bayındırlık ve İskan Bakanı

—— • ——

             Bayındırlık ve İskan Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2010/560

             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli;

             Adana Bayındırlık ve İskan Müdürlüğüne Ahmet KIRILMAZ’ın,

             Denizli Bayındırlık ve İskan Müdürlüğüne Ahmet UÇMAKLI’nın,

             Konya Bayındırlık ve İskan Müdürlüğüne Mehmet YAZICIOĞLU’nun,

             Manisa Bayındırlık ve İskan Müdürlüğüne Mustafa YILMAZ’ın,

             Rize Bayındırlık ve İskan Müdürlüğüne Aysel ÖZŞAHİN’in,

             atanmaları, 657 sayılı Kanunun değişik 71, 74 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür.

12/8/2010

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

 

     Recep Tayyip ERDOĞAN                              Mustafa DEMİR

                  Başbakan                                  Bayındırlık ve İskan Bakanı

—— • ——

             Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2010/529

             1 – Tekirdağ İl Müdürü Haydar SOYKAN’ın başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

12/8/2010

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

 

     Recep Tayyip ERDOĞAN                          Mehmet Mehdi EKER

                  Başbakan                                   Tarım ve Köyişleri Bakanı

—— • ——

             Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2010/530

             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu +3600 ek göstergeli İş Teftiş Kurulu Başkanlığı Baş İş Müfettişliğine Çalışma Genel Müdür Yardımcısı Kasım AFŞİN’in atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

12/8/2010

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

 

     Recep Tayyip ERDOĞAN                               Ömer DİNÇER

                  Başbakan                           Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

—— • ——

             Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2010/531

             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu +3600 ek göstergeli İş Teftiş Kurulu Başkanlığı Baş İş Müfettişliğine Çalışma Genel Müdür Yardımcısı Aynur GÜNEŞ’in atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

12/8/2010

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

 

     Recep Tayyip ERDOĞAN                               Ömer DİNÇER

                  Başbakan                           Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

—— • ——

             Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2010/563

             1 – Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı I. Hukuk Müşaviri Mahmut ÖZBAY’ın başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması,

             Bu suretle boşalacak olan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı I. Hukuk Müşavirliğine, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi I. Hukuk Müşaviri Mahmut BALLI’ın atanması,

             657 sayılı Kanunun 68 (B) ve 74 üncü maddeleri ile 5502 sayılı Kanunun 29 uncu maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

12/8/2010

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

 

     Recep Tayyip ERDOĞAN                               Ömer DİNÇER

                  Başbakan                           Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

—— • ——

             Çevre ve Orman Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2010/561

             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu +3000 ek göstergeli Bilecik İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne, İzmir İl Çevre ve Orman Müdürü Osman TATAR’ın,

             Bu suretle boşalacak olan 1 inci derece kadrolu +3600 ek göstergeli İzmir İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne, Çanakkale İl Çevre ve Orman Müdürü Osman ÇAKMAK’ın atanmaları, 657 sayılı Kanun’un 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanun’un 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Çevre ve Orman Bakanı yürütür.

12/8/2010

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

 

     Recep Tayyip ERDOĞAN                              Veysel EROĞLU

                  Başbakan                                     Çevre ve Orman Bakanı