13 Ağustos 2010 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27671

TEBLİĞ

Sağlık Bakanlığından:

KALİTEST BELGELENDİRME VE EĞİTİM HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİNİN

TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA ONAYLANMIŞ KURULUŞ

OLARAK GÖREVLENDİRİLMESİNE DAİR TEBLİĞ

             MADDE 1 – (1) Avrupa Komisyonu tarafından 2179 kimlik kayıt numarası ile Kalitest Belgelendirme ve Eğitim Hizmetleri Limited Şirketi, 9 Ocak 2007 tarihli ve 26398 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Tıbbi Cihaz Yönetmeliği (93/42/EEC) kapsamında yer alan genel aktif olmayan, implante edilmeyen tıbbi cihazlar, aktif olmayan implantlar, yara bakım için cihazları, aktif olmayan dental cihazlar ve aksesuarları, genel aktif tıbbi cihazlar, görüntüleme cihazları, izleme cihazları, radyoterapi ve termoterapi cihazları için Tam Kalite Güvence Sistemi-Uygunluk Beyanı (Full Quality Assurance System- EC Declaration of Conformity) ve Üretim Kalite Güvence Sistemi- Tip Uygunluk Beyanı (EC Declaration of Conformity- Production Quality Assurance kapsamında Sağlık Bakanlığı tarafından Onaylanmış Kuruluş olarak görevlendirilmiştir.

             MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.