13 Ağustos 2010 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27671

YÖNETMELİK

Kadir Has Üniversitesinden:

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 1/10/2009 tarihli ve 27363 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kadir Has Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki paragraf eklenmiştir.

             “Güzel Sanatlar Fakültesi anabilim dalları bünyesinde açılan yüksek lisans programlarında ise, tezli programa başvuran adaylardan (ALES) sınavından başvurduğu programın puan türünde 55 standart puandan az olmamak koşuluyla Senato tarafından belirlenen (ALES) puanına veya Yükseköğretim Kurulu tarafından eşdeğerliliği kabul edilen belgelere sahip olmaları gerekir. Tezsiz yüksek lisans programlarına başvuran adaylarda ise (ALES)’e girmiş olma koşulu aranmaz.”

             MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kadir Has Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1/10/2009

27363

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

4/6/2010

27601