13 Ağustos 2010 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27671

YÖNETMELİK

Kadir Has Üniversitesinden:

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ LİSANS VE ÖNLİSANS EĞİTİM

VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 2/10/2002 tarihli ve 24894 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kadir Has Üniversitesi Lisans ve Önlisans  Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin son cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır. 

             MADDE 2 –  Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 –  Bu Yönetmelik hükümlerini Kadir Has Üniversitesi Rektörü yürütür.