6 Ağustos 2010 Tarihli ve 27664 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2010/739      Bazı Mahalli İdare Birliklerinin Kurulmasına İzin Verilmesi Hakkında Karar

2010/741      3083 Sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu Uyarınca “Uygulama Alanı” İlan Edilen Şanlıurfa İlinde, Köy Altı Yerleşim Birimlerinin Ana Köyden Ayrılarak Bağımsız Köy Olması Hakkında Karar

 

YÖNETMELİK

—  Karabük Üniversitesi Yenilenebilir Enerji Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2010/60)

—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2010/61)

—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2010/62)

—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2010/63)

—  Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

 

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

— T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri