28 Temmuz 2010 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 27655

BAKANLAR KURULU KARARI

             Karar Sayısı : 2010/596

             1 - Ekli (I) sayılı listede belirtilen yerleşim birimlerinin “Uygulama Alanı” olarak tespiti;

             2 - Ekli (II) sayılı listede yer alan yerleşim alanlarında dağıtılacak toprak normunun aynı listede gösterildiği şekilde belirlenmesi;

             3 - Ekli (III) sayılı listede yer alan yerleşim biriminin aynı listede gösterilen Bakanlar Kurulu Kararı kapsamından çıkarılması;

             Tarım ve Köyişleri Bakanlığının 26/5/2010 tarihli ve 4962 sayılı yazısı üzerine, 22/11/1984 tarihli ve 3083 sayılı Kanunun 3 üncü ve 8 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 14/6/2010 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                              Abdullah GÜL

                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

             Başbakan

 

           C. ÇİÇEK                                 B. ARINÇ                              A. BABACAN                                  M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.            Devlet Bak. ve Başb. Yrd.            Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                         Devlet Bakanı

 

     M. Z. ÇAĞLAYAN                          F. N. ÖZAK                          M. Z. ÇAĞLAYAN                                F. ÇELİK

       Devlet Bakanı V.                           Devlet Bakanı                             Devlet Bakanı                                Devlet  Bakanı

 

           E. BAĞIŞ                               S. A. KAVAF                              C. YILMAZ                                    S. ERGİN

         Devlet Bakanı                             Devlet Bakanı                             Devlet Bakanı                                 Adalet Bakanı

 

        M. V. GÖNÜL                             B. ATALAY                           A. DAVUTOĞLU                               M. ŞİMŞEK

   Milli Savunma Bakanı                       İçişleri Bakanı                            Dışişleri Bakanı                               Maliye Bakanı

 

        N. ÇUBUKÇU                              M. DEMİR                                R. AKDAĞ                                  B. YILDIRIM

     Milli Eğitim Bakanı               Bayındırlık ve İskân Bakanı                    Sağlık Bakanı                               Ulaştırma Bakanı

 

         M. M. EKER                              V. EROĞLU                               N. ERGÜN                                     S. ERGİN

Tarım ve Köyişleri Bakanı        Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı V.         Sanayi ve Ticaret Bakanı          Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı V.

 

                               E. GÜNAY                                                                                V. EROĞLU

                     Kültür ve Turizm Bakanı                                                               Çevre ve Orman Bakanı

 

Türkçe ve yabancı dil metinler için tıklayınız.