28 Temmuz 2010 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 27655

TBMM KARARI

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNİN TATİLE

GİRMESİNE İLİŞKİN KARAR

 

             Karar No. 973                                                                                                            Karar Tarihi: 22/7/2010

             Türkiye Büyük Millet Meclisinin, 23 Temmuz 2010 Cuma gününden başlamak ve 1 Ekim 2010 Cuma günü saat 15.00’te toplanmak üzere tatile girmesine, Genel Kurulun 22 Temmuz 2010 tarihli 139 uncu Birleşiminde karar verilmiştir.