28 Temmuz 2010 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 27655

TBMM KARARI

DİLEKÇE KOMİSYONUNUN TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNİN

TATİLİ SIRASINDA ÇALIŞABİLMESİNE İLİŞKİN KARAR

 

             Karar No. 972                                                                                                            Karar Tarihi: 22/6/2010

             Dilekçe Komisyonunun, Türkiye Büyük Millet Meclisinin tatilde bulunduğu sürede de çalışabilmesine, Genel Kurulun 22/6/2010 tarihli 121 inci Birleşiminde karar verilmiştir.