28 Temmuz 2010 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 27655

TBMM KARARI

İNSAN HAKLARINI İNCELEME KOMİSYONUNUN TÜRKİYE BÜYÜK

MİLLET MECLİSİNİN TATİLİ SIRASINDA ÇALIŞABİLMESİNE

İLİŞKİN KARAR

 

             Karar No. 971                                                                                                        Karar Tarihi: 22/6/2010

             İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunun, Türkiye Büyük Millet Meclisinin tatilde bulunduğu sürede de çalışabilmesine, Genel Kurulun 22/6/2010 tarihli 121 inci Birleşiminde karar verilmiştir.