27 Temmuz 2010 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 27654

BAKANLAR KURULU KARARI

             Karar Sayısı : 2010/613

             Erzurum İli, Yakutiye İlçesinde bulunan ve ekli listede mahalle adları ile ada ve parsel numaraları gösterilen taşınmazların, Yakutiye Belediyesi tarafından acele kamulaştırılması; İçişleri Bakanlığının 1/6/2010 tarihli ve 47165 sayılı yazısı üzerine, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 27 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 21/6/2010 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                              Abdullah GÜL

                                                                                                                         CUMHURBAŞKANI

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

             Başbakan

 

           C. ÇİÇEK                                 B. ARINÇ                                  A. BABACAN                              M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.            Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                     Devlet Bakanı

 

           H. YAZICI                                F. N. ÖZAK                              M. Z. ÇAĞLAYAN                            F. ÇELİK

         Devlet Bakanı                             Devlet Bakanı                                 Devlet Bakanı                            Devlet  Bakanı

 

           E. BAĞIŞ                               S. A. KAVAF                                  C. YILMAZ                                S. ERGİN

         Devlet Bakanı                             Devlet Bakanı                                 Devlet Bakanı                             Adalet Bakanı

 

        M. V. GÖNÜL                             B. ATALAY                                 A. BABACAN                             M. ŞİMŞEK

   Milli Savunma Bakanı                       İçişleri Bakanı                             Dışişleri Bakanı V.                         Maliye Bakanı

 

        N. ÇUBUKÇU                              M. AYDIN                                    R. AKDAĞ                              B. YILDIRIM

     Milli Eğitim Bakanı             Bayındırlık ve İskân Bakanı V.                      Sağlık Bakanı                           Ulaştırma Bakanı

 

         M. M. EKER                              Ö. DİNÇER                                    N. ERGÜN                                 T. YILDIZ

Tarım ve Köyişleri Bakanı          Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı               Sanayi ve Ticaret Bakanı         Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

 

                                   E. GÜNAY                                                                            V. EROĞLU

                         Kültür ve Turizm Bakanı                                                           Çevre ve Orman Bakanı

 

Listeyi görmek için tıklayınız.