27 Temmuz 2010 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 27654

BAKANLAR KURULU KARARI

             Karar Sayısı : 2010/587

             Merkezi Ankara’da bulunan “Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı”nın izin almadan yardım toplayabilen kuruluşlardan sayılması; İçişleri Bakanlığının 28/5/2010 tarihli ve 1678 sayılı yazısı üzerine, 2860 sayılı Yardım Toplama Kanununun 6 ncı maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 14/6/2010 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                              Abdullah GÜL

                                                                                                                         CUMHURBAŞKANI

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

             Başbakan

 

           C. ÇİÇEK                                 B. ARINÇ                          A. BABACAN                                  M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.            Devlet Bak. ve Başb. Yrd.        Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                         Devlet Bakanı

 

     M. Z. ÇAĞLAYAN                         F. N. ÖZAK                     M. Z. ÇAĞLAYAN                                F. ÇELİK

       Devlet Bakanı V.                           Devlet Bakanı                         Devlet Bakanı                                Devlet  Bakanı

 

           E. BAĞIŞ                               S. A. KAVAF                          C. YILMAZ                                    S. ERGİN

         Devlet Bakanı                             Devlet Bakanı                         Devlet Bakanı                                 Adalet Bakanı

 

        M. V. GÖNÜL                             B. ATALAY                       A. DAVUTOĞLU                               M. ŞİMŞEK

   Milli Savunma Bakanı                       İçişleri Bakanı                        Dışişleri Bakanı                               Maliye Bakanı

 

        N. ÇUBUKÇU                              M. DEMİR                            R. AKDAĞ                                  B. YILDIRIM

     Milli Eğitim Bakanı               Bayındırlık ve İskân Bakanı                Sağlık Bakanı                               Ulaştırma Bakanı

 

         M. M. EKER                              V. EROĞLU                           N. ERGÜN                                     S. ERGİN

Tarım ve Köyişleri Bakanı        Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı V.     Sanayi ve Ticaret Bakanı          Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı V.

 

                               E. GÜNAY                                                                                V. EROĞLU

                     Kültür ve Turizm Bakanı                                                               Çevre ve Orman Bakanı