27 Temmuz 2010 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 27654

YÖNETMELİK

Hitit Üniversitesinden:

HİTİT ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 21/10/2006 tarihli ve 26326 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hitit Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 20 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “Dönem sonu ve bütünleme sınavı

             MADDE 20 – (1) Dönem sonu sınavı; öğrencinin kaydolduğu dersin ait olduğu yarıyıl/yıl sonunda gireceği sınavdır. Bir dersin dönem sonu sınavına girebilmek için; o derse kayıt olmak, derse devam etmek, stajlar  hariç yarıyıl/yıl içinde açılacak en az bir ara sınavına  katılmak ve uygulamalı derslerin uygulamalarını başarmak gerekir.

             (2) Bütünleme sınavına, yarıyıl sonu sınavına girme hakkını kazanıp da bu sınavlara mazeretli veya mazeretsiz girmeyen öğrencilerle, girip de başarısız duruma düşen öğrenciler girer. Öğrenci, bir yarı yıl sonunda en fazla üç dersten bütünleme sınavına girebilir. Öğrenciler, bütünleme sınavından önce, sınavına gireceği derslerin isimlerini, belirlenen tarihler içinde, birim yönetimine yazılı olarak bildirir.

             (3)  Bütünleme sınavına giren öğrencilerin yarı yıl sonu başarı notu hesaplanırken, yarı yıl sınav notu ağırlığı yerine bütünleme sınav notu ağırlığı değerlendirmeye katılır. Bütünleme sınavının başarı notu hesabı ile ilgili diğer hususlar ise Senato tarafından belirlenir.”

             MADDE 2 – Bu Yönetmelik 2010-2011 eğitim-öğretim yılı başında yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Hitit Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

21/10/2006

26326