27 Temmuz 2010 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 27654

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

           BAŞBAKANLIK                                                                                                      26 Temmuz 2010

   B.02.0.PPG.0.12-305-8586

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Görüşmelerde bulunmak üzere; 27 Temmuz 2010 tarihinde Suriye’ye gidecek olan Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’in dönüşüne kadar Maliye Bakanlığına, Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat ERGÜN’ün vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                    Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                   Başbakan

—————

                         T.C.

       CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                            26 Temmuz 2010

      B.01.0.KKB.01-06-288-519

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 26/7/2010 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-8586 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere, 27 Temmuz 2010 tarihinde Suriye’ye gidecek olan Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’in dönüşüne kadar Maliye Bakanlığına, Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat ERGÜN’ün vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                                                              Abdullah GÜL

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI