27 Temmuz 2010 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 27654

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

           BAŞBAKANLIK                                                                                                      26 Temmuz 2010

   B.02.0.PPG.0.12-305-8585

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Görüşmelerde bulunmak üzere; 27 Temmuz 2010 tarihinden itibaren Rusya Federasyonu ve Azerbaycan Cumhuriyeti’ne gidecek olan Devlet Bakanı Mehmet Zafer ÇAĞLAYAN’ın dönüşüne kadar Devlet Bakanlığına, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul GÜNAY’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                        Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                       Başbakan

—————

                         T.C.

       CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                            26 Temmuz 2010

      B.01.0.KKB.01-06-287-518

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 26/7/2010 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-8585 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere, 27 Temmuz 2010 tarihinden itibaren Rusya Federasyonu ve Azerbaycan Cumhuriyeti’ne gidecek olan Devlet Bakanı Mehmet Zafer ÇAĞLAYAN’ın dönüşüne kadar Devlet Bakanlığına, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul GÜNAY’ın vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                                                                  Abdullah GÜL

                                                                                                                                            CUMHURBAŞKANI