27 Temmuz 2010 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 27654

BAKANLAR KURULU KARARI

             Karar Sayısı : 2010/705

             Bazı kamu kurum ve kuruluşlarına ait kadrolarda düzenleme yapılması hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulması; Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığının görüşleri ile ilgili kurum ve kuruluşların teklifleri üzerine, 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci ve 9 uncu maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 19/7/2010 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                              Abdullah GÜL

                                                                                                                         CUMHURBAŞKANI

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

             Başbakan

 

           H. YAZICI                                 B. ARINÇ                              A. BABACAN                                      M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. V.         Devlet Bak. ve Başb. Yrd.            Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                             Devlet Bakanı

 

           H. YAZICI                                F. N. ÖZAK                               C. YILMAZ                                         F. ÇELİK

         Devlet Bakanı                             Devlet Bakanı                           Devlet Bakanı V.                                  Devlet  Bakanı

 

           E. BAĞIŞ                                F. N. ÖZAK                               C. YILMAZ                                        S. ERGİN

         Devlet Bakanı                           Devlet Bakanı V.                           Devlet Bakanı                                     Adalet Bakanı

 

            F. ÇELİK                                B. ATALAY                                T. YILDIZ                                        M. ŞİMŞEK

Milli Savunma Bakanı V.                     İçişleri Bakanı                         Dışişleri Bakanı V.                                 Maliye Bakanı

 

        N. ÇUBUKÇU                              N. ERGÜN                                R. AKDAĞ                                      B. YILDIRIM

     Milli Eğitim Bakanı             Bayındırlık ve İskân Bakanı V.                  Sağlık Bakanı                                   Ulaştırma Bakanı

 

         M. M. EKER                              Ö. DİNÇER                                N. ERGÜN                                         T. YILDIZ

Tarım ve Köyişleri Bakanı          Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı           Sanayi ve Ticaret Bakanı              Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

 

                               E. GÜNAY                                                                                V. EROĞLU

                     Kültür ve Turizm Bakanı                                                               Çevre ve Orman Bakanı

 

 

Listeyi görmek için tıklayınız.