27 Temmuz 2010 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 27654

BAKANLAR KURULU KARARI

             Karar Sayısı : 2010/627

             Ekli “Patates Siğili Görülen Alanlarda ve Güvenlik Kuşağında Uygulanacak Desteğe İlişkinKarar”ın yürürlüğe konulması; Tarım ve Köyişleri Bakanlığının 3/6/2010 tarihli ve 4386 sayılı yazısı üzerine, 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 14/6/2010 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                              Abdullah GÜL

                                                                                                                         CUMHURBAŞKANI

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

             Başbakan

 

           C. ÇİÇEK                                     B. ARINÇ                              A. BABACAN                              M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                Devlet Bak. ve Başb. Yrd.            Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                     Devlet Bakanı

 

     M. Z. ÇAĞLAYAN                              F. N. ÖZAK                          M. Z. ÇAĞLAYAN                            F. ÇELİK

       Devlet Bakanı V.                               Devlet Bakanı                             Devlet Bakanı                            Devlet  Bakanı

 

           E. BAĞIŞ                                   S. A. KAVAF                              C. YILMAZ                                S. ERGİN

         Devlet Bakanı                                 Devlet Bakanı                             Devlet Bakanı                             Adalet Bakanı

 

        M. V. GÖNÜL                                 B. ATALAY                           A. DAVUTOĞLU                           M. ŞİMŞEK

   Milli Savunma Bakanı                           İçişleri Bakanı                            Dışişleri Bakanı                           Maliye Bakanı

 

        N. ÇUBUKÇU                                  M. DEMİR                                R. AKDAĞ                              B. YILDIRIM

     Milli Eğitim Bakanı                   Bayındırlık ve İskân Bakanı                    Sağlık Bakanı                           Ulaştırma Bakanı

 

         M. M. EKER                                  V. EROĞLU                               N. ERGÜN                                 S. ERGİN

Tarım ve Köyişleri Bakanı            Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı V.         Sanayi ve Ticaret Bakanı      Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı V.

 

                               E. GÜNAY                                                                                V. EROĞLU

                     Kültür ve Turizm Bakanı                                                               Çevre ve Orman Bakanı