27 Temmuz 2010 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 27654

BAKANLAR KURULU KARARI

             Karar Sayısı : 2010/618

             3083 sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlemesine Dair Tarım Reformu Kanunu uyarınca uygulama alanı ilan edilen Şanlıurfa İli, Akçakale İlçesi, Merkez Bucağı, Tatlıca Köyüne bağlı Yalınlı köy altı yerleşim biriminin ana köyden ayrılarak merkezi Yalınlı bağlısı olmak üzere Yalınlı adıyla bağımsız köy haline getirilmesi; Tarım ve Köyişleri Bakanlığının 2/6/2010 tarihli ve 5099 sayılı yazısı üzerine, adı geçen Kanunun 14 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 21/6/2010 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                              Abdullah GÜL

                                                                                                                         CUMHURBAŞKANI

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

             Başbakan

 

           C. ÇİÇEK                                     B. ARINÇ                          A. BABACAN                                  M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                Devlet Bak. ve Başb. Yrd.        Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                         Devlet Bakanı

 

           H. YAZICI                                    F. N. ÖZAK                      M. Z. ÇAĞLAYAN                                F. ÇELİK

         Devlet Bakanı                                 Devlet Bakanı                         Devlet Bakanı                                Devlet  Bakanı

 

           E. BAĞIŞ                                   S. A. KAVAF                          C. YILMAZ                                    S. ERGİN

         Devlet Bakanı                                 Devlet Bakanı                         Devlet Bakanı                                 Adalet Bakanı

 

        M. V. GÖNÜL                                 B. ATALAY                         A. BABACAN                                 M. ŞİMŞEK

   Milli Savunma Bakanı                           İçişleri Bakanı                     Dışişleri Bakanı V.                             Maliye Bakanı

 

        N. ÇUBUKÇU                                  M. AYDIN                            R. AKDAĞ                                  B. YILDIRIM

     Milli Eğitim Bakanı                 Bayındırlık ve İskân Bakanı V.              Sağlık Bakanı                               Ulaştırma Bakanı

 

         M. M. EKER                                  Ö. DİNÇER                            N. ERGÜN                                     T. YILDIZ

Tarım ve Köyişleri Bakanı              Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı       Sanayi ve Ticaret Bakanı             Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

 

                                   E. GÜNAY                                                                            V. EROĞLU

                         Kültür ve Turizm Bakanı                                                           Çevre ve Orman Bakanı