15 Temmuz 2010 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 27642

BAKANLAR KURULU KARARI

             Karar Sayısı : 2010/660

             Ekli “İstihdam ve Meslekî Eğitim İlişkisinin Güçlendirilmesi Eylem Planı”nın kabulü; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Meslekî Yeterlilik Kurumu)’nın 5/7/2010 tarihli ve 1 sayılı yazısı üzerine Bakanlar Kurulu’nca 7/7/2010 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                          Abdullah GÜL

                                                                                                                                                       CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

            Başbakan

           C. ÇİÇEK                                     B. ARINÇ                         A. BABACAN                                M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.           Devlet Bak. ve Başb. Yrd.    Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                     Devlet Bakanı

          H. YAZICI                                 F. N.ÖZAK                   M. Z. ÇAĞLAYAN                              F. ÇELİK

       Devlet Bakanı                              Devlet Bakanı                      Devlet Bakanı                              Devlet  Bakanı

           E. BAĞIŞ                                  S. A. KAVAF                         Ö. DİNÇER                                   S. ERGİN

       Devlet Bakanı                              Devlet Bakanı                    Devlet Bakanı V.                            Adalet Bakanı

       M. V. GÖNÜL                               B. ATALAY                    A. DAVUTOĞLU                             M. ŞİMŞEK

  Milli Savunma Bakanı                        İçişleri Bakanı                     Dışişleri Bakanı                             Maliye Bakanı

       N. ÇUBUKÇU                                M. DEMİR                           R. AKDAĞ                                  V. EROĞLU

   Milli Eğitim Bakanı               Bayındırlık ve İskân Bakanı            Sağlık Bakanı                          Ulaştırma Bakanı V.

        M. M. EKER                                 Ö. DİNÇER                          N. ERGÜN                                   T. YILDIZ

Tarım ve Köyişleri Bakanı        Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı   Sanayi ve Ticaret Bakanı     Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

                                                E. GÜNAY                                                            V. EROĞLU

                                      Kültür ve Turizm Bakanı                                        Çevre ve Orman Bakanı

 

Kararın ekini görmek için tıklayınız