9 Temmuz 2010 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27636

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                               7 Temmuz 2010

    B.02.0.PPG.0.12-305-7870

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             EXPO 2010 Şanghay Fuarına katılmak üzere; 9 Temmuz 2010 tarihinde Çin Halk Cumhuriyeti’ne gidecek olan Devlet Bakanı Hayati YAZICI’nın dönüşüne kadar Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Faruk Nafız ÖZAK’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                        Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                      Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                     7 Temmuz 2010

      B.01.0.KKB.01-06-262-471

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 7/7/2010 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-7870 sayılı yazınız.

             EXPO 2010 Şanghay Fuarına katılmak üzere, 9 Temmuz 2010 tarihinde Çin Halk Cumhuriyeti’ne gidecek olan Devlet Bakanı Hayati YAZICI’nın dönüşüne kadar Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Faruk Nafız ÖZAK’ın vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

 

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI