9 Temmuz 2010 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27636

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

             Karar Sayısı : 2010/652

             3 Temmuz 2010 tarihinde Bişkek’de imzalanan ekli “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Arasındaki Hibe Anlaşması”nın yürürlüğe girmesi; Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığının 6/7/2010 tarihli ve 33699 sayılı yazısı üzerine, 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kanunun 9 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 7/7/2010 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                                      Mehmet Ali ŞAHİN

                                                                                                                                                     CUMHURBAŞKANI V.

Recep Tayyip ERDOĞAN

            Başbakan

           C. ÇİÇEK                                     B. ARINÇ                         A. BABACAN                            M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.           Devlet Bak. ve Başb. Yrd.    Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                 Devlet Bakanı

          H. YAZICI                                  F. N. ÖZAK                   M. Z. ÇAĞLAYAN                          F. ÇELİK

       Devlet Bakanı                              Devlet Bakanı                      Devlet Bakanı                          Devlet  Bakanı

           E. BAĞIŞ                                  S. A. KAVAF                         Ö. DİNÇER                               S. ERGİN

       Devlet Bakanı                              Devlet Bakanı                    Devlet Bakanı V.                        Adalet Bakanı

       M. V. GÖNÜL                               B. ATALAY                    A. DAVUTOĞLU                         M. ŞİMŞEK

  Milli Savunma Bakanı                        İçişleri Bakanı                     Dışişleri Bakanı                         Maliye Bakanı

       N. ÇUBUKÇU                                M. DEMİR                           R. AKDAĞ                              V. EROĞLU

   Milli Eğitim Bakanı               Bayındırlık ve İskân Bakanı            Sağlık Bakanı                      Ulaştırma Bakanı V.

        M. M. EKER                                 Ö. DİNÇER                          N. ERGÜN                               T. YILDIZ

Tarım ve Köyişleri Bakanı        Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı   Sanayi ve Ticaret Bakanı   Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

                                                E. GÜNAY                                                       V. EROĞLU

                                      Kültür ve Turizm Bakanı                                    Çevre ve Orman Bakanı

Andlaşma metinlerini görmek için tıklayınız