8 Temmuz 2010 Tarihli ve 27635 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

—  Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası ile İmzalanan, “Belediye Hizmetleri Projesi Ek Kredisi” ile İlgili Garanti, Kredi Anlaşmaları ve Ek Mektuplar

 

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Devlet Bakanı Egemen BAĞIŞ’a, Devlet Bakanı Selma Aliye KAVAF’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

YÖNETMELİKLER

—  Çilek Fidesi Üretimi, Sertifikasyonu ve Pazarlaması Yönetmeliği

—  Ordu Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Yaşar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

—  Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 399)

—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2010/35)

 

 

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

— T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri