29 Haziran 2010 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 27626

BAKANLAR KURULU KARARI

             Karar Sayısı : 2010/569

             Ekli “Bazı Hizmetlerin Evrensel Hizmet Kapsamına Alınmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Ulaştırma Bakanlığının 10/6/2010 tarihli ve 794 sayılı yazısı üzerine, 5369 sayılı Evrensel Hizmet Kanununun 5 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 14/6/2010 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                              Abdullah GÜL

                                                                                                                         CUMHURBAŞKANI

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

             Başbakan

 

           C. ÇİÇEK                                     B. ARINÇ                          A. BABACAN                                  M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                Devlet Bak. ve Başb. Yrd.        Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                         Devlet Bakanı

 

     M. Z. ÇAĞLAYAN                              F. N.ÖZAK                      M. Z. ÇAĞLAYAN                                F. ÇELİK

       Devlet Bakanı V.                               Devlet Bakanı                         Devlet Bakanı                                 Devlet Bakanı

 

           E. BAĞIŞ                                   S. A. KAVAF                          C. YILMAZ                                    S. ERGİN

         Devlet Bakanı                                 Devlet Bakanı                         Devlet Bakanı                                 Adalet Bakanı

 

        M. V. GÖNÜL                                 B. ATALAY                       A. DAVUTOĞLU                               M. ŞİMŞEK

   Milli Savunma Bakanı                           İçişleri Bakanı                        Dışişleri Bakanı                               Maliye Bakanı

 

        N. ÇUBUKÇU                                  M. DEMİR                            R. AKDAĞ                                  B. YILDIRIM

     Milli Eğitim Bakanı                   Bayındırlık ve İskân Bakanı                Sağlık Bakanı                               Ulaştırma Bakanı

 

         M. M. EKER                                  V. EROĞLU                           N. ERGÜN                                     S. ERGİN

Tarım ve Köyişleri Bakanı            Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı V.     Sanayi ve Ticaret Bakanı          Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı V.

 

.                              E. GÜNAY                                                                                V. EROĞLU

                     Kültür ve Turizm Bakanı                                                               Çevre ve Orman Bakanı