18 Haziran 2010 Tarihli ve 27615 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Maliye Bakanlığına, İçişleri Bakanı Beşir ATALAY’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—  Sanayi ve Ticaret Bakanlığına, Devlet Bakanı Hayati YAZICI’nın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

ATAMA KARARLARI

2010/511      Bazı Büyükelçiliklere Yapılan Atamalar Hakkında Karar

2010/514      Bazı Büyükelçiliklere Yapılan Atamalar Hakkında Karar

 

YÖNETMELİKLER

—  Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelik

—  Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Kurulunun Toplanması, Çalışması, Temsilcilerin Görevlendirilmesi ve Yönetim Kurulunun Seçilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Reklam Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzikoloji Bölümü Genel Müzikoloji Anabilim Dalı Hazırlık Sınıfı Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

—  Celal Bayar Üniversitesi Yaz Dönemi Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Hakkari Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

—  Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik Kapsamında Alberk QA Uluslararası Teknik Kontrol ve Belgelendirme Tic. Ltd. Şti.’nin Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (No: YİG/2010-09)

—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2010/26)

—  Mecburi Standard Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: ÖSG-2010/16)

—  Mecburi Standardın Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (No: ÖSG-2010-17)

—  İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2010/5)

—  İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2007/18 Sayılı Tebliğ’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

—  Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin 2009/1 Sayılı Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (2010/1)

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

DANIŞTAY KARARI

—  Danıştay Yedinci Dairesine Ait Karar

 

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

— T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri