17 Haziran 2010 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 27614

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

           BAŞBAKANLIK                                                                                                                11 Haziran 2010

   B.02.0.PPG.0.12-305-6969

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Görüşmelerde bulunmak üzere; 17 Haziran 2010 tarihinde Libya’ya gidecek olan Devlet Bakanı Mehmet Zafer ÇAĞLAYAN’ın dönüşüne kadar Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Mehmet AYDIN’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                    Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                   Başbakan

—————

                         T.C.

       CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                      11 Haziran 2010

      B.01.0.KKB.01-06-232-419

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 11/6/2010 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-6969 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere, 17 Haziran 2010 tarihinde Libya’ya gidecek olan Devlet Bakanı Mehmet Zafer ÇAĞLAYAN’ın dönüşüne kadar Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Mehmet AYDIN’ın vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                              Abdullah GÜL

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI