16 Haziran 2010 Tarihli ve 27613 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Tarım ve Köyişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Faruk Nafız ÖZAK’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

YÖNETMELİK

—  İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞ

—  Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2010/6)

 

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

— T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

Tıklayınız


16/6/2010 Tarihli ve 27613 Sayılı Mükerrer Resmi Gazete'de, 15/6/2010 Tarihli ve 380 Sayılı Yüksek Seçim Kurulu Kararı ve Eki Genelge ile 15/6/2010 Tarihli ve 381 Sayılı Yüksek Seçim Kurulu Kararı ve Eki Genelge Yayımlanmıştır.