13 Haziran 2010 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 27610

KANUN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE BOSNA VE HERSEK ARASINDAKİ SERBEST

TİCARET ANLAŞMASININ DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA

PROTOKOLÜN  ONAYLANMASININ UYGUN

BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 5991                                                                                                  Kabul Tarihi: 9/6/2010

             MADDE 1 – (1) 14 Mayıs 2009 tarihinde Saraybosna’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti ile Bosna ve Hersek Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının Değiştirilmesi Hakkında Protokol”ün onaylanması uygun bulunmuştur.

             MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

12/6/2010