13 Haziran 2010 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 27610

KANUN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KORE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ

ARASINDA İKTİSADİ KALKINMA İŞBİRLİĞİ FONU KREDİLERİNE

İLİŞKİN ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ

UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 5990                                                                                                  Kabul Tarihi: 9/6/2010

             MADDE 1 – (1) 10 Nisan 2003 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kore Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İktisadi Kalkınma İşbirliği Fonu Kredilerine İlişkin Anlaşma”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

             MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

12/6/2010