13 Haziran 2010 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 27610

KANUN

TÜRK DİLİ KONUŞAN ÜLKELER İŞBİRLİĞİ KONSEYİNİN KURULMASINA

DAİR NAHÇIVAN ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ

UYGUN BULUNDUĞU HAKKINDA KANUN

             Kanun No. 5989                                                                                                  Kabul Tarihi: 9/6/2010

             MADDE 1 – (1) 3 Ekim 2009 tarihinde imzalanan “Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi’nin Kurulmasına Dair Nahçıvan Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

             MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

12/6/2010