13 Haziran 2010 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 27610

KANUN

İSLAM ÜLKELERİ STANDARDLAR VE METROLOJİ ENSTİTÜSÜ (SMIIC)

TÜZÜĞÜNÜN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA

DAİR KANUN

             Kanun No. 5987                                                                                                  Kabul Tarihi: 8/6/2010

             MADDE 1 – (1) Türkiye Cumhuriyeti adına 7 Kasım 1999 tarihinde imzalanan “İslam Ülkeleri Standardlar ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC) Tüzüğü”nün onaylanması uygun bulunmuştur.

             MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

12/6/2010